Özbekler Tekkesi Mescidi | Tarihi Yapılar İstanbul |

Özbekler Tekkesi Mescidi (veya Buhara-tekkesi mescidi), İstanbulda, Şehit mehmet paşa yokuşunda, Sokullu camii sokağında mescit.

İstanbul defterdarı İsmail Bey tarafından yaptırıldı (1692).

Bir şiire sonra harap olan cami 1887’de onarıldı ve bazı değişikliklere uğradı.

Kâgir olan mescitte, alt katlar hânkâh olarak kullanılırdı.

Minaresi kapı üzerindedir ve tuğladandır.

Bir cevap yazın