Palamut Balığı Nasıl Tutulur | Balık Avı Teknikleri |

Palamut Balığı hakkında Bilgi,Palamut Balığı Nasıl Tutulur,Geçici balıklardan olan palamut ve torik çok muntazam bir vücuda sahiptir. Yüzgeçleri küçüktür.

Sırt ve karın yüzgeçlerinden sonra kuyruğa kadar altta ve üstte küçük ve seyrek yalancı yüzgeçler vardır.

Kuyruk hilal biçiminde ve çok gelişmiştir.

Başı huni biçiminde burnuna doğru sivrileşir.

Alt ve üst çenelerinde içeri eğik sivri ve keskin dişleri vardır.

Et yiyen (karnivor) canavar bir balıktır.

Palamut ve torik balıklarını bir arada incelememizin bir çok nedenleri vardır.

Her iki balığın da huyları, tabiatları aynıdır. Avcılığı ve av takımları da birdir.

Çingene palamutundan toriğe kadar aynı takımla avlanılır.

Çok küçük farklarla takım kalınlıkları değişir.

Palamut ve torikler ilkbaharda Karadeniz’e çıkışa geçerler.

Çıkıştan önceki günlerde yumurtalarını Marmara’da, Boğaz’da veya Boğaz dışında dökmüşlerdir.

Karadeniz’de yaşamlarını sürdüren bu cinsten kestane ve çingene palamutları Temmuzda, palamutlar Eylül ortalarında,torik ve sivriler de Ekim ortalarından Kasım sonuna kadar Marmara ve hatta Akdeniz’e inişlerini tamamlarlar.

Bu balıklar yaşamları boyunca küçükten büyüğe kademer olarak şu isimleri alırlar.

Palamut vonosu = 2 – 3 aylık sığ su yavrusu

Kestane palamutu = 5 – 6 aylık, 100 -150 gram

Çingene palamutu = 8 aylık, 250 – 300 gram

Palamut = 1 yaşında. 1 kilo

Zindan delen = 2 yaşında, 2.5 kilo

Torik = 2,5 yaşında, 3,5 kilo

Sivri = 3 yaşında, 5 kilo

Altıparmak = 5 yaşında, 6 – 6,5 kilo

Piçuta = 7 kilo ve daha fazla

Palamutların akım zamanlarında avcılık daha çok ağlarla yapılır.

Büyük gırgır ağları çok iyi çalıştığı gibi – fanydalı voli ağları, manyat, uzatma ağ ve ığrıplarla da tutulur.

Karadenizde büyük oynaklarda çapari çok verimli olur.

Amatörler için en zevkli avcılık, başta yemli olmak üzere çapari, yünlü ve dip seğirtmesi suretiyle yapılan avcılıklardır.

Toriklerin akım zamanları ağlardan çok yünlü, seğirtme ve yemli oltalar çalışır.

Amatörlerin isteği de budur.

Palamut Çaparisi Nasıl Yapılır

1.00 beden üzerine 0.60 kösteklere palamut iğneleri hindi veya kazın beyaz göğüs tüyleriyle beraber bağlanır.

Kösteklerin bedene çok kuvvetli ve özel düğümle (kazık bağı) bağlanması gerekir.

Zira balık yüklenince köstekleri düğümlerden sıyırır. Köstek boyları enaz 25 santim olmalıdır.

Karadeniz’de büyük motorlarla yapılan çapariler amatörlerinkinden çok büyük, 100 – 200 iğnelidir.

Amatörün çaparisi 15 – 25 iğneyi geçmez.Palamut çaparisi yatay ve dikey olarak iki çeşittir.

Yatay çapari, balığın kanal yerlere yattığı zamanlar geçerlidir.

Üçlü fırdöndünün yatay halkasına bağlanan çapari, uzun olta gibi deniz dibinde sürütülerek balık alınır.

Bu çapari amatörler için değildir.

En ufak bir hata sonucu dibe takılan çapari tümüyle elden gider.

Dikey çapari klasik şekilde iskandil alt uçta olmak üzere dikine çalışır.

Palamut çaparisinde, genellikle sandal hareket halinde olduğundan balığın suyu bulunduğu zaman çapariyi oynatmamak hatta sandalı durdurmak gerekir.

Balık bütün tüylere birden atlar, kuvvetli hayvan olduğundan en ufak bir tedbirsizlikte olta kopabilir.

Profesyonel balıkçılar, balığın curum zamanlarında çaparilerini bir taraftan ayıklarken diğer taraftan denize bırakırlar. Çaparinin ilk iğnesi ele alındığı zaman kasa fırdöndüden çıkarılarak hemen yedek iskandil takılır ve çapari, balıktan arındıkça sandalın diğer tarafından denize bırakılır.

Bu suretle çapari iki taraflı kullanılır ve verim artar .

Torik çaparisi diye bir şey olamaz. Hayvan çok kuvvetlidir, takımı darma dağın eder.

Palamut Yünlüsü

Sandaldan olduğu kadar kıyıdan da yapılır.

Uzağa fırlatılan yünlünün dibe inmesi beklendikten sonra kulaçlanarak çekilir. Bir avın kaçtığını zanneden balık büyük bir hırsla yünlüye atlar ve yakalanır.

Yünlüler bir kaç çeşittir. İstavride, gümüşe, kraçaya benzeyenleri olduğu gibi prizma biçiminde de olur.

Kurşun yünlüyü kullanmadan önce mazgallayıp cıvalamak şarttır.

Hatta her balık tutuştan sonra yünlüdeki diş izlerini yok etmelidir.

Bir kaç balık tuttuktan sonra da yünlünün düğümünü yenilemek gerekir.

Son yıllarda metalden gene çeşitli şekillerde dökülen ve üzerleri krom nikelle parlatılan yünlüler çok iş görmekte ve tercih edilmektedir.

Kurşun yünlülerin özeliği demire oranla daha ağır olmasıdır.

Yünlünün takımı, olta 0.80, fırdöndü ile yünlü arasındaki beden ise 0.60 ve iki kulaç olmalıdır.

Kıyı yünlüsü, kanalın sahile yakın derin kıyılıklarda torik için de kullanılır.

Torik Seğirmesi

Buna dip seğirtmesi de denir. Yünlüden daha büyük ve şekli de başkadır.

Yalnız sandaldan ve derin sularda yapılır. Dibe indirilen seğirtme büyük bir süratle kulaçlanarak yukarı çekilir.

Beş-altı kulaç çekilen seğirtmeye balık atlamazsa gene dibe bırakılır ve aynı hareket tekrarlanır.

Seğirtme sık sık mazgallanıp cıvalanmalıdır.

Dip seğirtmesinin oltası 100’lük, beden ise balığa göre 0.80, hatta gene 100’lük olabilir.

Dipten yukarı 5-6 kulaç çekilen seğirtme, bir anlık duralamadan sonra tekrar iki kulaç çekilirse verim artar.

Belki seğirtmeyi kovalayan balık vardır.

Palamut ve Torik Yemlisi

Yemli palamut avcılığı daha çok, zokalı olta ile yapılır. Z

okalar sarmısak veya sülük zokadır.

Zokaların şekilleri ile büyüklük ve küçüklükleri ve takım kalınlıkları balığa göre ayarlanır.

Zokaya yem; yaprak, bütün, çatal (şakşak) şeklinde takılır.

Yaprak yem, istavrit veya izmaritin iki tarafından çıkarılan filetodur.

İğneye kuyruk tarafından saplanır.

Yem, iğnede yukarı sürülerek iki defa çevrilmek suretiyle iğneye geçirilir.

Geniş uç sarkıtılarak bırakılır.

Burada dikkat edilecek nokta yemin düzgün sarkıtılmasıdır.

Çarpık bırakılan yem dibe inerken döner ve oltaya gam yaptırır.

Ayrıca balık yemin biçimini beğenmezse dönüp bakmaz bile…

Bütün yemde iğne, dikkatle balığın ağzından sokularak anus deliğinden çıkarılır.

Bütün yemler, İzmarit, istavrit, kıraça, hamsi ve gümüş gibi akyemlerdir.

Hamsi ve gümüş balıkları yumuşak hayvanlardır.

Amatör, iğnenin ucunu dikkatlice çevirerek balığın sırtından çıkarabilirse yem balığı daha diri gösterir.

Yem balığın düzgünlüğü bu sistemde de geçerlidir.

Şakşak yem istavrit veya izmaritten yapılır.

Yem balık, kuyruktan yarı yere kadar fileto gibi iki taraftan kesilir ve yarıda bırakılır.

Buraya kadar olan kılçık kuyrukla beraber koparılarak atılır.

Kafa koparılmaz ve iğneye kafadan takılmak suretiyle denize bırakılır.

Hangi şekilde yem kullanılırsa kullanılsın, zokayı mazgallayıp cıvalama şarttır.

3 – 5 balıktan sonra zokayı koparıp yeniden bağlamalıdır.

Yemli torik avcılığı da aynen palamut takımları ile yapılır.

Aradaki fark, zokaların daha büyük oluşları, olta ve bedenin daha güçlü tutulmasıdır.

Yemler de iri olur.

Torik avcılığı güç isteyen bir iştir.

Kofana kadar kurnaz olmayan torik çok güçlüdür.

Palamut ve torik balığının bir özelliği de çok enteresandır.

Hayvanın burnu sudan çıkar çıkmaz çırpınmaktan vazgeçer.

Buna karşılık bırakıldığı yer veya kapta uzun müddet çırpınır ve hiç bir balıkta görülmeyecek şekilde kan akıtır.

Palamut Balığı Nasıl Tutulur

Bir cevap yazın