Paşalimanı Camii,Mimarisi | Tarihi Yapılar İstanbul |

Paşalimanı Camii Üsküdar (veya Abdurrahmanağa camii), Üsküdar’da cami.

Mustafa III’ün silâhtan Abdurrahman Ağa tarafından yaptırıldı (1766).

Bodrum kısmı kâgir, üst bölümleri ahşaptır.

Kaidesi taştan, üstü tuğladan yapılmış olan minaresi Mahmud II zamanında onarıldı.

Bir cevap yazın