Pasarofça Antlaşması,Şartları,Sonuçları | Osmanlı Tarihi |


Pasarofça Antlaşması Hakkında Bilgi,Pasarofça Antlaşması 1718
Osmanlı devletinin Avusturya ve Venedik ile imzaladığı antlaşma (21 temmuz 1718).

1718 Pasarofça Antlaşması Önemi

Osmanlı devleti, imzaladığı Karlofça antlaşmasıyla (1699) Macaristan, Mora, Podolya gibi ülkelerle, Azak kalesini kaybetti. Sonra bu yerleri geri almaya çalıştı.

Osmanlı-Rus savaşı (1711) sırasında Venedikliler, Osmanlı devletine isyan eden Karadağlılara yardım ettiler ve Akdeniz’de de osmanlı gemilerine saldırılarda bulundular.

Karlofça antlaşmasına aykırı olan bu tutum üzerine Venedik’e savaş açılmasına karar verildi.

Avusturya bu olayı protesto etti ve Venedik’in yanında savaşa gireceğini bildirdi; fakat Osmanlı-Venedik savaşı başladığı sırada İspanya, İtalya, Hollanda meseleleriyle uğraştığı için Venedik’e yardım edemedi.

Bundan yararlanan Osmanlı devleti kısa zamanda Venedik’in elinde olan Akdeniz adalarıyla Mora’yı geri aldı (1715); Korfu adasını almak için de harekete geçti.

Avusturya başvekili Eugen, Türklerin Korfu’yu ele geçirdikten sonra Milano ve Napoli’yi de kolaylıkla alabileceklerini ve İtalya’dan Avusturya topraklarına da geçebileceklerini göz önünde tutarak Osmanlı devletine savaş açmaya karar verdi.

önce Venedik ile Avusturya arasında bir antlaşma yapıldı (1716).

Bu antlaşma ile, 1684’te imzalanmış olan Kutsal ittifak yenilendi.

Prens Eugen, Osmanlı devletinden Venedik ile savaşın hemen durdurulmasını,Venedik’ten alman toprakların geri verilmesini istedi.

Bazı devlet adamlarının barış taraflısı olmasına karşılık Venedik’e karşı kazandığı başarılardan dolayı sadrazam Ali Paşa savaşa devam edilmesini savundu ve Avusturya’ya savaş açıldı.

Osmanlı donanması Korfu’ya, ordusu da Avusturya’ya karşı harekete geçti (1716).

Sadrazam Ali Paşa kumandasındaki osmanlı ordusu Varadin’de prens Eugen kumandasındaki avusturya ordusuna yenildi (1716).

Bundan sonraki savaşlar da osmanlı ordularının yenilgisiyle sonuçlandı.

Tamışvar, Banat ve Belgrad, Avusturyalıların eline geçti. Bu yenilgiler Osmanlı devletini barış istemek zorunda bıraktı.

Barış görüşmelerine Pasarofça’da başlandı.

Görüşmelerde Osmanlı devletini silahtar İbrahim Efendi, Yirmisekiz Mehmed Efendi, Avusturya’yı kont von Wirmond ile Talmann, Venedik’i Carlo Ruzini temsil etti; ayrıca arabulucu olarak, İngiltere’nin fevkalâde elçisi sir Robert Sutton ile İngiltere’nin İstanbul elçisi sir Stanyan ve Hollanda elçisi baron Jakob Colyer de barış görüşmelerine katıldı.

Görüşmeler 5 haziran 1718’de Sutton’un bir konuşmasıyla başladı.

Avusturya temsilcileri, Sırbistan, Niş, Vidin, Yeni Pazar, Üsküp, Eflak ve Boğdan’ı istediler.

Avusturya’nın bu istekleri kabul edilmeyince her iki taraf da savaş hazırlıklarına başladı; fakat bu sırada Avusturya, İspanya ile savaşa girmek üzere olduğundan Eflak ve Boğdan’ı istemekten vaz geçti.

Pasarofça Antlaşması Şartları

Avusturya ile görüşmeler devam ederken Venedik temsilcileriyle de ayrı olarak barış görüşmeleri yapıldı. Venedikliler Avusturya’ya güvenerek, Mora ile birlikte, son savaşta Osmanlıların Venedik’ten aldığı bütün yerleri geri istediler, ayrıca savaş tazminatı da talep ettiler.

Osmanlı devleti, Venedik’in bu isteklerini kabul etmedi; ancak Çuha (Cerigo) ve Serigotto adalarının bırakılabileceği, savaş tazminatı yerine de Venedik’in Osmanlı ülkeleriyle yaptığı ithalât ve ihracatta gümrük resminin yüzde 5’ten yüzde 3fe indirilebileceği bildirildi.

Bu şartlar kabul edilince, Avusturya ve Venedik ile barış antlaşması imzalandı (21 temmuz 1718).

Pasarofça Antlaşması Sonuçları

Avusturya ile imzalanan antlaşmaya göre Osmanlı devletinin Macaristan’da son eyaleti olan Tamışvar (Timişoara), Belgrad, Semendire (Smederevo) sancağı Avusturya’ya bırakılacak, karşılıklı akın ve yağmalara son verilecek, iki tarafın tacirleri serbestçe, ticaret yapabileceklerdi.

Avusturya osmanlı ülkelerinde kendi tacirlerinin işlerine bakmak için konsolosluklar açabilecekti.

Venedik ile imzalanan antlaşmaya göre de Mora ve Girit’te Suda kalesi Osmanlılarda, Dalmaçya kıyılarında Butrinto, Preveze, Vosniça (Vosnitsa) gibi yerler Venedik’te kaldı.

Bir cevap yazın