Paşmakçızade Ali Efendi

Paşmakçızade Ali Efendi (1638-1712)-50. Şeyhülislâm, kazasker, kadı, müderris ve yazardır. İstanbul’da doğdu. Üsküdar kadısı Paşmakçızâde Mehmed Efendi’nin oğlu, Şeyhülislâm Paşmakçızâde Abdullah Efendi’nin babasıdır.

Müftü Abdürrahim Efendi’den ders aldı. Müderris, 1688 yılında Kudüs kadısı, Edirne kadısı, Rumeli kazaskeri oldu.

1703 yılında patlak veren Edirne olayında Şeyhülislâmlığa getirildi. Fakat bu görevi II. Mustafa tarafından sekiz gün sonra onaylandı. II. Mustafa’nın tahtından indirilmesinden iki gün sonra da 23 günlük şeyhülislâmlığı son buldu.

III. Ahmed zamanındaki ikinci şeyhülislâmlığında ise kendisini çekemeyen Sadrâzam Çorlulu Ali Paşa tarafından fesatçılıkla itham edilerek azledildi. 1707-1710 yılları arasında 4 yıl kadar Sinop’ta sürgünde kaldı.

1703-1704-1707 ve 1710-1712 yılları arasında 4 yıl 8 ay süre ile II. Mustafa ve III. Ahmed zamanlarında üç defa şeyhülislâm olmuştur. 1712 yılında 74 yaşında, Şeyhülislâm iken İstanbul’da öldü. Mezarı Edirnekapı dışında ve yeni açılan yol kenarındaki mezarlıktadır.

Paşmakçızade Ali Efendi Eseri

-Fetâvâ (fetvalar)

Kaynak

(Abdülkadir Altınsu, Osmanh Şeyhülislâmları, (İstanbul 1972); İlmiyye Salnamesi, (İstanbul 1334)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir