Pellegrino Rossi,Biyografi

Pellegrino Rossi  İtalyan asıllı fransız iktisatçısı ve siyaset adamı (Carrara 1787 – Roma 1848).

Pellegrino Rossi Biyografi

Bologna mahkemesi savcı katibi, avukat, sonra da ceza hukuku profesörü oldu.

1815’te Murat taraftarlarına katıldığı için yurdundan göç etmek zorunda kaldı, önce Cenevre’ye sığındı; burada hukuk profesörü olarak ün kazandı.

1820’de Büyük Konseye milletvekili oldu.

1832’de ise İsviçre anayasası reform tasarısını hazırladı.

Paris’te College de France’ta (1833), Hukuk fakültesinde (1834) ders verdi.

Ayan meclisine girdi (1839).

1845’te Cizvit meselesini halletmeli üzere büyükelçi olarak Roma’ya gönderildi.

Papa Gregoriuş XVI’nın ölümünden kısa bir süre önce Roma’ya vardı; Pius IX’un seçilmesinde ve onun liberal görüşleri benimsemesinde etkili oldu.

1848 Devrimiyle büyükelçilik makamından uzaklaştırılınca papa Pius IX tarafından çağrılarak meşruti bir hükümet kurmakla görevlendirildi (eylül 1848).

Ama romalı ihtilalciler tarafından öldürüldü (15 kasım).

Başlıca eseri, Cours d’economie Politique’tir (İktisat Dersleri) [1829-1841].

Bir cevap yazın