Pepe Mehmet Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Pepe Mehmet Paşa Zor konuştuğundan dolayı «Pepe» denirdi.

Bina eminliklerinde, ihtisap nazırlıklarında bulunduktan sonra 1842’de vezirlikle Bolu ve Trablusgarp valisi; 1846’da zaptiye müşiri oldu, 1857’de Sayda, daha sonra Girit, Tırhala, Bosna, Yanya, Şam valiliklerinde bulundu.

1857’de (2. defa), sonra 1866’da (3. defa) zaptiye müşirliğine getirildi.

Bir cevap yazın