Peyton Rous Kimdir,Hayatı

Peyton Rous Kimdir,Amerikalı biyoloji bilgini (Baltimore 1879-New York 1970).

Peyton Rous Hayatı

öğrenimini Johns Hopkins hastahanesinde yaptı ve 1909’da bu hastahanede patoloji profesörü oldu, daha sonra Rockefeller enstitüsüne geçti.

1909’da habis bir uru bir pilice aşılamayı başardı. Yakın olmayan hayvanlar arasında organ aşıları yaparak genetik etmenlerin rolünü gösterdi.

1911’de bu habis urdan aldığı hücresiz süzüntüye ayru cinsten piliçlere aşıladı ve bir virüs in habis bir urun etmeni olabileceğini ilk defa ispatladı.

Böylece kanserin virüslerden ileri geldiği teorisi doğdu.

«Konuk virüs»lerin karşılıklı kinetik etkilerini inceleyerek virüs biliminin temellerini attı.

Ayrıca, virüs biliminde yeni teknikler ortaya koydu (alantoit zarlarında virüs kültürü ve hücrelerin tripsinle dağıtılmı şı).

Kendi adını taşıyan sarkomun tam bir habis ur olduğunu ispatlayarak, bunu meydana getiren virüsü (R.N.A.’lı bir virüs) ortaya çıkardı.

1966’da Nobel Tıp ödülünü aldı.

Bir cevap yazın