Philippe de La Hire | Biyografi |

Philippe de La Hire Fransız astronomu ve matematikçisi (Paris 1640 – 1718).

Laurent de ia Hire’in oğlu.

Çeşitli bilim dallarıyla ilgilendi. Versailles’ın yapımı sırasında Picard ile birlikte yerölçümü işlerinde görevlendirildi.

Philippe de La Hire1678’de gene Picard ile, Fransa haritası üstünde çalıştı.

Deneysel metodu kullanan La Hire, gözlemci astronomlar arasında yer alır.

Bu ünlü bilgin Paris rasathanesine ilk meridyen aracını yerleştirdi; College de France’da matematik profesörü oldu; Descartes’ın hayranıydı, geometride onun görüşlerini sürdürdü.

Nouvelle Methode de Geometrie pour le Sections des Superficies Coniques et Cylindriques (Koni ve Silindir Yüzeylerinde Kesitler tçin Yeni Geometri Metodu) [1672] adlı eserinde, konikleri düzlemde tanımlayabilmek için genel bir metot ortaya koydu; konikleri bir koninin veya silindirin kesiti sayma fikrinden uzaklaştı.

Sectiones Conicae (Koni Kesitleri) [1685] adlı eseri yüksek geometrinin yenilenmesinde hareket noktası oldu.

La Hire armonik bölme özelliklerini ve kök alma işlemlerini açıkladı, özellikle kutup ve kutupsal kuramına gelişimini kazandırdı ve odaklarla ilgili birçok problemi çözdü.

Memoire sur les üpicycloides (Episikloid Üstüne inceleme) [1694] adlı eserinde, daha önce Desargues’m incelediği episikloidlerin birbirine geçmesi nazariyesini geliştirdi.

Krallık Mimarî akademisinin kurucularındandır.

Bir cevap yazın