Pilypas Ruigys

Pilypas Ruigys Letonyalı filolog (1675-1749). Leton dili üstüne incelemeler (Betrachtung der Litauschen Sprache in ihrem Ursprunge,- Wesen und Eigenschaften) ve bir lügat (1747) yazdı; önsözü Kant tarafından yazılan bu lügat, Milke Kristijonas tarafından gözden geçirildi (1800).

Ruigys sayesinde dilbilimciler leton dilinin eski özelliğiyle ilgilenmeye başladılar ve böylece edebiyatçıların (Lessing, Herder ve Goethe) dikkati, leton halk şiirine yöneldi (Ruigys, leton halk şiirlerini derleyerek ilk dainos’ları yayımladı).

Bir cevap yazın