Pir Şeyh Ali Kimdir,Hayatı

Pir Şeyh Ali Kimdir Halveti, türk tasavvuf şairi (XV. yy.). Şair Nev’î’nin babası, Bayezid-i Rumi müritlerinden.

Pirinin kitaplarını kopya etti. Onun ölümünden sonra imamlık, hatiplik ve Sübyan mektebinde hocalık yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir