Piri Reis – Kitab-ı Bahriye | Ansiklopedik Bilgi |

Piri Reis – Kitab-ı Bahriye,Piri Reis Akdeniz’de yaptığı seyirler sırasında gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları, daha sonra Kitab-ı Bahriye adıyla dünya denizciliğinin de ilk kılavuz kitabı.

Genişletilerek sadrazam İbrahim Paşa aracılığıyla Kanuni Sultan Süleyman’a sunuldu (1525). Eserde yer alan bilgilerin Piri Reis tarafından toplandığı ve metnin Gazavat-ı Hayreddin Paşa ([Barbaros] Hayreddin Paşanın Savaşları) adlı kitabın yazarı Muradı tarafından kaleme alındığı ileri sürülür.

Kitab-ı Bahriye’de denizciliğin güçlükleri, fırtınalar, rüzgârların çeşitleri, denizcilerin durumu anlatılır.

Kıyılar, adalar, limanlar, tehlikeli ve kayalık yerler hakkında bilgi verilir.

Bu arada Türk bilim hayatında ilk olarak Amerika’nın keşfinden söz edilir.

Yeryüzünün küre şeklinde olduğunu belirten Piri Reis, bu eserinde, portekizli bir papaz tarafından yapılmış yer yuvarlağını gördüğünü de açıklar.

Bir cevap yazın