Posta Çeki Nedir?

Posta Çeki Nedir,Bu çeklerin kullanılmasını imkân dahiline sokan teşkilât, hizmetin mahiyeti gereği posta idareleri tarafından kurulur ve yönetilir.

Birçok yabancı ülkede, özellikle Avusturya (XIX. yy. sonunda), Almanya, Belçika, İsviçre, Fransa (1918) ve diğer ülkelerde posta çeki hizmetleri uzun bir süreden beri gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu ülkelerde kiralar, hekim, avukat v.b. serbest meslek sahiplerinin ücretleri, mağaza faturaları ve diğer ödemeler daha çok posta çekleri yoluyla yapılmaktadır. Fransa ile Federal Almanya cumhuriyeti, Belçika, Danimarka, İtalya, Japonya, Lüksemburg. Hollanda, İsveç Ye İsviçre arasında milletlerarası virmanların (hesap nakilleri) posta çekleri ile yapılması imkanı vardır.

Türkiye’de, 7129 sayılı Bankalar kanununun 1. maddesinde anılan bankalar dışında ancak. 5584 sayılı kanunun 37. md.sine dayanılarak çıkarılan «Posta Çekleri ve Yolculuk Posta Çekleri tüzüğü» ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine göre PTT işletmesi üzerine posta çeki keşide edilebilir. Sözü geçen tüzük ancak 1969 yılında hazırlanmış ve yürürlüğe konulabilmiştir.

Posta Çeki tüzüğü, posta çekini ?bir hesap sahibi tarafından, bir miktar paranın hesabına borç kaydı suretiyle, kendisine veya üçüncü bir şahsa ödenmesi veya da üçüncü şahsın hesabına alacak kaydedilmesi hususunda. Posta Çek merkezine verilen yazılı emre posta çeki denir» şeklinde tanımlamıştır. Posta çeki işlemleri, PTT’nin işletme organı olarak kurulan Posta Çekleri merkezi tarafından yürütülmektedir. Bu merkezler PTT Genel müdürlüğünce belirtilmektedir. Çek hesabı açılması için çek merkezlerine veya PTT merkezlerine, örneği PTT tarafından hazırlanan bir dilekçe ile başvurulur. Açılması istenilen her çek hesabı için ayrı bir dilekçe verilmesi gereklidir. Çek hesabı gerçek yeya tüzel kişiler adına açılır.

Çek merkezinde açılan her çek hesabına bir sıra numarası verilir. Çek hesabı sahibi hesabındaki alacağını (teminat parası dışında) her zaman çekebilir. Hesaptaki alacağın çekilmesi için PTT’ce bastırılan çekler kullanılır. Her çek hesabı sahibine ve yetkili kılacağı kişilere çek karnesi verilir. Posta çekleri ciro edilemez. Silintili, kazıntılı, rakam veya yazıları çizilmiş, bedele ait rakam ve yazıları arasında fark bulunan çekler kabul edilmez. Çek hesabı sahiplerine PTT’ce belirtilen ölçüde faiz verilmesi tüzükte öngörülmüştür. «Hesaba geçirilecektir» kaydıyla posta çeki de çekilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir