Pulak Mustafa Paşa Kimdir

Pulak Mustafa Paşa , Türk kaptanıderyası (öl. 1533-1534).

Kanunî’nin Rodos kuşatmasına kaptanıderya olarak katıldı; Donanması, o devrin ünlü denizcisi Muslihiddin Reis tarafından yönetiliyordu. Şam beylerbeyliği (1531-1532) ve kubbealtı vezirliği yaptı.

Bir cevap yazın