Pulak Mustafa Paşa

Pulak Mustafa Paşa , Türk kaptanıderyası (öl. 1533-1534). Kanunî’nin Rodos kuşatmasına kaptanıderya olarak katıldı; Donanması, o devrin ünlü denizcisi Muslihiddin Reis tarafından yönetiliyordu. Şam beylerbeyliği (1531-1532) ve kubbealtı vezirliği yaptı.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir