Ralph Cudworth Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ralph Cudworth Kimdir,İngiliz filozofu ve din bilimcisi (Aller, Somersetshire 1617-Cambridge 1688).

Ralph Cudworth Hayatı

1641’de kilise tarafından North Cadbury’de görevlendirildi ve A Discourse Concerning the True Notion of the Lord’s Sıtpper (İsa’nın Son Yemeğinin Gerçek Anlamı üstüne) [1642] adlı eserini yayımladı.

Bu kitabında, «Communion»un, ilk hıristiyanlıkta, önemsiz bir tören olduğunu savundu.

Cambridge’te Clare Coîlege müdürü, İbrani dili profesörü oldu, sonra da Christ’s College müdürlüğüne getirildi.

1678’de The True inteliectual System of the Universe’i (Kâinatın Zihne Dayanan Gerçek Sistemi) yayımladı.

Bu kitapta, Tanrının varlıklar üzerindeki hâkimiyetini sağlayan ve bütün kâinata yaygın bir çeşit ruh olan plastic power nazariyesini ortaya attı.

Cudwordh, Descartes’ın yerkaplama (extension) ve düşünce düalizmine karşı, madde ve hayat düalizmini ileri sürdü.

Ona göre, hayat ya şuurlu (ruh) veya şuursuz bir çeşit plasr ilk güç olabilir.

Bu plastik güç de. amaçlı ama şuursuz hayvan içgüdülerinde görülür.

Bu eserdeki aşırı görüşler özellikle, hırlstiyan teslisi açısından ele aldığı Eflatun’cu teslis ile ilgili görüş ona büyük bir ün sağladı.

A Treatise Concerning Erernal and îmmutable Morattty (Sonsuz ve Değişmez Ahlâk üstüne) [1731] önceki kitabın devamı sayılabilir.

Bir cevap yazın