Ramazan Ayı

Ramazan Ayı,Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay; «üç aylar»dan sonuncusu.Şaban ayının İslam dinine göre oruç ayı olan ramazandan önce geldiği için ayrı bir önemi vardır.

Ramazan Ayının Özellikleri

Bu ay, İslam dininin doğuşundan önceki dönemlerde de Araplar arasında, önemli aylardan biri sayılıyordu.

Cahiliye çağında kullanılan şemsi (güneş) takvime göre şaban ayı, yaz mevsimine geliyordu. Birçok din töreni, ölülerin ruhu için dualar bu ayda yapılırdı.

Hz. Muhammed, İslam dinini yaymaya başladığı yıllarda, bu ayın eski kutsallığına bağlı kaldı. Onu İslam inançlarına göre değerlendirerek nafile orucunu şaban ayında tutmaya başladı. Bazı kavimlerde, özellikle Hindistan ve Pakistan halkları arasında şabanın 14. gecesi ölüler için dua edilir, adaklar sunulur, yoksullara yiyecek, içecek dağıtılır. Fas’ta şaban ayının son gününde şabane denilen özel bir şenlik düzenlenir.

Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır.

Bazı rivayetlerden, Hz. Peygamber’in Şaban ayına ve özellikle bu ayın onbeşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğini (Tirmizi, Savm, 39; Ibn-i Mâce, İkame, 191, Hadis No: 1389.) göz önünde bulunduran alimler, bu geceyi ibadetle geçirmenin sevaba vesile olacağını söylemişlerdir.

Ayrıca bir kısım bilginlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid’i Aksa’dan, Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin (Bkz. Bakara, 185.); Hicret’in ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir