Raoul Salan

Raoul Salan Fransız generali (Roquecourbe, 1899.-1984). 1945-1946 Yıllarında Çin’de ve Tonkin’de, 1952-1953 yıllarında ise Çinhindi’nde fransız kuvvetlerinin kumandanı olarak bulundu.

Avrupa’ya dönüşünde, sömürge kuvvetlerinin ve Cezayir askeri bölgesinin başkumandanı oldu (1956-1958). 1960’ta emekliye ayrılarak Cezayir şehrine çekildi.

Fransa hükümetinin sömürge siyasetine karşı çıkarak hükümetle olan anlaşmazlığını belirten bir beyanname yayımladı. Bu davranışı dolayısıyla Cezayir’de oturması yasaklanınca Ispanya’ya sığındı, 22 nisan 1961’de askeri darbeye katıldı ve Cezayir şehrinde general Challe’ın yanına gitti.

Askeri ayaklanmanın başarısızlığa uğramasından sonra, Cezayir’de gizli çalışmalara girişti. <.Gizli Ordu teşkilatı» (fransızca kısaltması, O.A.S.) adı verilen ayaklanma hareketini teşkilatlandırdı. O.A.S., gerek Cezayir’de gerek anavatanda, general de Gaulle’ün Cezayir siyasetine karşı mücadeleyi yürüttü ve yıldırıcı hareketlere baş vurmaktan çekinmedi.

Temmuz 1961’de gıyaben ölüme mahkûm edilen Salan 20 nisan 1962’de Cezayir şehrinde tutuklandı. Ertesi yılın 23 mayısında ömür boyu hapse mahkûm edildi. Haziran 1968’de aftan yararlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir