Refik Ahmet Nuri Sekizinci Kimdir?

Refik Ahmet Nuri Sekizinci Kimdir Türk oyun yazarı (İstanbul 1874 – Ankara 1935).

Refik Ahmet Nuri Sekizinci

Mektebi Sultaniyi bitirdi. Hariciye Nezareti Mektubi kalemine girdi.

Karantina idaresi Muhasebe kaleminde çalıştı. Bu idarenin Lozan antlaşmasıyla dağılması üzerine, muhasebe müdürlüğünden emekli oldu, öldüğü sırada Ankara Halkevi rejisörüydü.

1932’de Mahmut Yesari ve Reşat Nuri (Güntekin) ile Kelebek adlı mizah dergisini çıkardı. İbnürrefik Ahmet Nuri Beyde tiyatro ilgisi Güllü Agop’un Gedikpaşa tiyatrosundaki temsilleriyle başladı.

Darülbedayinin (İstanbul Şehir tiyatrosu) ikinci kuruluşunda (1915) yönetim kuruluna üye oldu. Yabancı yazarlardan yaptığı adaptasyonları yanında vodvil ve komedileri de vardır.

1932’de Ankara Halkevi Sahnesi’nde yönetmen olarak çalışmaya başladı; oyunlarda görev aldı 1935 yılında ölünceye kadar burada çalıştı.

Refik Ahmet Nuri Sekizinci Eserleri

 • Alemdar
 • Asrî Hülyalar
 • Aşk-i Atik
 • Bir Nokta
 • Büyük Baba
 • Ceza Kanunu
 • Çoban Kızı
 • Çürük Merdiven
 • Sekizinci
 • Dokuzuncu
 • Dört Cihar
 • Fener Bekçileri
 • Fırsat Yoksulu
 • Gelin Kaynana
 • Yavuz Hırsız
 • Hisse-i Şayia
 • Hüsmen Ağa
 • İpekçi Merhum
 • Kuş Kafesi
 • Kibir ve İnat
 • Sınıf Arkadaşı
 • Nakıs
 • Odalık
 • Pembe Köşk
 • Sivrisinekler
 • Son Ateş
 • Şair
 • Yalancının Mumu
 • Yataklı Vagonlar
 • Yavrum Komiser
 • Yegâne · Zamaneler
 • Zühal Burcunda
 • Zaptiye Nazırı
 • Tecdid-i Nikâh
 • Şer’iye Mahkemesinde
 • Sürurî Apartmanı
 • Nurbaba Köşkü
 • Nel Kulesi
 • Monte Kristo
 • Lokmanzade
 • Kısmet Değilmiş
 • Kadın Tertibi
 • Hoşkadem Gebe
 • Himmetin Oğlu
 • Eski Âdetler
 • Belkis
 • Asri Olalım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir