Refik Halit Karay’ın Hayatı,Eserleri | Yazar Biyografileri |

Refik Halit Karay’ın Hayatı ,Galatasaray lisesinde okudu (1900-1906), bitiremeden ayrıldı.

Refik Halit KarayHukuk mektebine girdi (1907).

İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra gazeteciliğe başladı: Tercümanı Hakikat’te çalışırken (1909), Son Havadis gazetesini kurdu.

Kalem dergisine «Kirpi» takma adıyla mizah, Eşref dergisine de zamanın edebiyatçıları üstüne portreler, tanıtma yazıları yazdı.

Fecriati topluluğuna katıldı.

Cem dergisinde hem başyazarlık, hem de «Kirpi» takma adıyla mizah yazarlığı yaptı.

Hürriyet ve İtilâf fırkası iktidara gelince, Beyoğlu belediye başkâtibi oldu (1912).

Yeniden iktidarı alan İttihatçılar tarafından sürgüne gönderildi (1913).

Robert kolejde öğretmenlik, Yeni Mecmua’da. yazarlık yaptı.

Hürriyet ve İtilâf Fırkası Genel merkezinde görev aldı. Posta Telgraf Umum müdürlüğünde bulundu (1919).

Alemdar, Peyam-Sabah gazetelerinde ve Aydede dergisindeki yazılarıyla Anadolu’da başlayan Kurtuluş hareketine karşı tavır aldığı için Yüzellilikler ile birlikte, yurt dışına çıkarıldı (1922).

1938’de çıkarılan af kanunundan yararlanarak yurda döndü.

Tan ve diğer gazetelerde hikâye, roman ve fıkralar yayımladı.

Ay dede’ yi yeniden çıkardı (1948-1949).

Fecriati topluluğunda ve sonra özentiden uzak, açık, terkipsiz bir dille yazmayı benimsedi.

Mizah ve taşlamalarıyla ün kazandı.

Memleket Hikâyeleri gerçekçi edebiyat akımının, uzun süre başlıca örneği sayıldı.

Romanları genellikle, polis olaylarını konu edinen eserlerin heyecan verici ve şaşırtıcı yapısına uygun düşer.

Alelâde benzetmelerle süslenen cümleler, bu romanların üslûp özelliğini meydana getirir.

Refik Halit Karay Eserleri

nesirler: Sakın Aldanma, İnanma, Kanma (1915); Kirpinin Dedikleri (1916); Ago Paşanın Hatıratı (1918);Ay Peşinde (1918); Guguklu Saat (1922); Bir İçim Su (1939); Bir Avuç Saçma (1940); Üç Nesil Üç Hayat (1943); Minelbab ilel Mihrab (1965).

Romanlar: istanbulun içyüzü (1919); Yezidin Kızı (1939); Çete (1919);Sürgün (1941); Anahtar (1947); Nilgün (3 cilt, 1950-1961); Bu Bizim Hayatımız (1950); Yer Altında Dünya Var (1953); Dişi örümcek (1953); İkibin Yılın Sevgilisi (1954); Bugünün Saraylısı (1954); Kadınlar Tekkesi (2 cilt, 1956); Karlı Dağdaki Ateş (1956); Dört Yapraklı Yonca (1957); Sonuncu Kadeh (1965).

Hikâyeler: Memleket Hikâyeleri (1919); Gurbet Hikâyeleri (1940). Oyunları: Kanije Müdafaası (1909); Deli (1939).

Refik Halit Karay

Refik Halit Karay

Bir cevap yazın