Reşit Saffet Atabinen Hayatı

Reşit Saffet Atabinen Hayatı (1884-1965)- Elçi, milletvekili, gazeteci, yazar ve tarihçi. İstanbul’da doğdu. Mızıkayı Hümayun miralayı (Albayı) Saffet Bey’in oğludur. İlk öğrenimini babasının konağında özel öğretmenlerden gördü. 1900 yılında Kadıköy’deki Saint Joseph Lisesi’ni, 1902 yılında Paris’te Ecole Libre des Sciences Politiques’i bitirdi.

Sadrazam Avlonyalı Ferid Paşa’nın Fransızca katibi oldu. 1907 yılında hariciyeye geçti. Bükreş, Washington, Madrid ve Tahran elçiliklerinde başkatip müsteşarı oldu. Birçok uluslararası siyasi ve mali konferanslarda Türkiye’yi temsil etti. 1912 yılında Maliye Vekaleti özel kalem müdürlüğüne, 1917 yılında Devlet Şurası Tanzimat Dairesi üyeliğine tayin edildi. 1918-1920 yılları arasında İsviçre’de kaldı ve Milli Mücadele’yi Avrupa’da destekledi.

1922 yılında Lozan Konferansı genel katipliğine getirildi. Konfrenas’ta Fransızca dili ile Türk Heyeti sözcülüğünü yaptı. 1923 yılında Memalik-i Şarkiyye Fransız Bankası Müşaviri oldu. 1923 yılında kurduğu Türk Turing Otomobil Kurumu’na ölünceye kadar başkanlık etti. 1927-1034 yılları arasında Kocaeli Milletvekilliği yaptı. 24 Mayıs 1928 tarihinde Meclis’e verdiği bir önerge ile rakam inkilabını kabul ettirdi.

Türk Tarih Kurumu kurucuları arasında yer aldı. Bu kuruma 30 yıldan fazla üyelik yaptı. Avrupa’nın devlet adamları ile sık sık görüşürdü. Fransız Enstitüsü’ne muhabir üye seçildi. Societe Asitaique, Societe Akademique d’Histoire Internationale gibi milletlerarası ilim kuruluşlarının üyesi idi. Türkçe, Fransızca ve İngilizce çıkan bir çok gazetede 1500’den fazla makalesi yayınladı. 50’den fazla kitabı çıktı. Ekonomiste d’Orient adlı bir dergi çıkardı. 1965 yılında İstanbul’da 81 yaşında iken vefat etti.

Reşit Saffet Atabinen Eserleri

1 -Osmanlı Tarihi Mali Dersleri.
2-Türklük ve Türkçülük İzleri (1931).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir