Robert Schumann Kimdir,Hayatının Özeti

Robert Schumann Kimdir Alman bestecisi (Zwickau, Saksonya 1810-Endenich, Bonn yakınları 1856).

Yayınevi sahibi bir kitapçının oğludur.

Robert Schumann Hayatının Özeti

Robert Schumann Kimdir
Robert Schumann,Alman bestecisi (Zwickau, Saksonya 1810-Endenich, Bonn yakınları 1856).

Başlangıçta, edebiyat, hukuk ve müzik arasında bir seçim yapamıyordu; Leipzig’de profesör Friedrich Wieck ile karşılaşması (1828), kesin olarak müziğe yönelmesine sebep oldu.

Bu öğretmenle piyano çalıştı, Bach ve Schubert’e büyük sevgi duydu ve toplu müziğin esaslarını öğrendi.

Virtüöz piyanocu olarak isim yapmak istiyordu, ancak parmaklarından birinin sakatlanması üzerine bundan vaz geçti, önce orkestra yöneticisi Dom ile, sonraları J.-S. Bach’ın eserlerini çözümleyerek tek başına kontrapunto ve armoni çalıştı.

İlk bestelerini yaparken bir yandan da Allgemeine Musikalische Zeitung’da Chopin’in bir eseri üzerine yazdığı ilk makalesiyle tenkitçilik faaliyetine başladı; 1834’te kendi dergisi Neue Zeit-schrift iür Musik’i (Yeni Müzik Dergisi) çıkardı.

Birbirini takip eden ölümler, bu arada annesinin ölümü, zaten soydan gelme bir sinirlilik içinde bulunan sanatçıyı marazı melankoliye düşürdü.

Eski öğretmeni Friedrich Wieck’in kızı virtüöz piyanocu Klara Wieck’i deli gibi seviyor, oysa F. Wieck bu evlenmeye karşı koyuyordu.

Beş yıl boyunca bir yandan Klara ile evlenmek için savaştı (1840), öte yandan aralıksız piyano eserleri, lied’ler besteledi, dergisine tenkitler yetiştirdi.

Sonunda Klara ile evlendi.

Sekiz çocuğu olmasına rağmen, Klara kendisini kocasının eserlerine adadı; çıktığı uzak turnelerde, özellikle Rusya’da (1844), Schumann’ın eserlerini büyük başarıyla yorumladı.

Bazı turnelerine kocası da katılıyordu.

Mendelssohn, yeni kurduğu Leipzig konservatuvarında, piyano ve beste öğretmenliği için Schumann’a teklifte bulundu; sinirleri bozuk olan besteci bu görevleri ancak bir yıl yürütebildi.

Bir süre Dresden’de kaldı, 1849 ayaklanmaları yüzünden Düsseldorf’a kaçtı, şehrin koro demeği konserlerini yönetmeyi kabul etti (1850).

Bu şehirde karşılaştığı zorluklar yüzünden, genç Brahms’ın gösterdiği yakınlığa rağmen korku ve boğuntuya kapılarak intihara kalkıştı.

Kimi zaman aklı başında, kimi zaman gaipten sesler duyarak hayatının son iki yılını, Bonn yakınında bir akıl hastanesinde geçirdi.

Robert Schumann Eserleri

Schumann, her şeyden önce bir liriktir.

Ses için bestelediği eserler bir hayli yer tutar: kimisi ünlü çevrimsel parçalar içine dağılmış (Kadının Aşkı ve Hayatı [Frauenliebe und-Leben], 1840; Dichterliebe [Şairin Aşkları], 1840), kimi de derlemelerde yer alan iki yüz kırk lied; Romanslar ve Baladlar (1841-1847); on yedi ikili, üç üçlü, otuz bir piyanolu dörtlü, yetmiş iki a capella koro; oratoryolar (Cennet ve Peri) [Das Paradies und die Peri], 1841-1843; Manfred [1849], Mignon İçin Requiem [1849], Der Rose Pilgerfahrt (Gülün Hac Yolculuğu] 1851, Szenen aus Goethes Faust [Goethe’nin Feust’undan Sahneler], 1844-1853); bir opera (Genoveva [1847-1850]).

En büyük şairlerin (Goethe, Byron, Uhland, Rückert, Heine, Chamisso, Eichendorff) şiirlerinden ilham almıştır.

Lied’lerinde olduğu kadar piyano parçalarında da üstünlük gösterir.

Bunlar sonat veya senfoni olmaktan çok, kısa ve serbest parçalardır; orkestra partileri ise sönüktür.

Piyano için çalgılı eserlerinin başlıcaları şunlardır

Papillous [Kelebekler] (1829-1832), Paganini’den Kapris’ler, üç sonat, Senfonik Etütler (1834), Karneval (Karnaval) [1834-1835], do majör Fantezi (1836), Kinderszenen (Çocuk Sahneleri) [1838], Kreisleriana (1838), Albüm für die Jugend (Gençlik için Albüm) (1848), Ormandan Sahneler (1848-1849).

Org için Bach’ın Adı Üstüne Altı Füg yazdı (1945).

Oda müziği alanında çok eser verdi: biri piyanolu, yaylılar için üç dörtlü, klarinet ve piyano için Fantezi Parçaları, obua ve piyano için üç Romans, viyolonsel ve piyano parçaları, viyola ve piyano için Marchebilder v.b. Piyano Konçerto’su, şiirsel yanı bakımından zamanının konçertolarına üstündür.

Senfonik eserlerinin doruğu olan bu konçertoya, dört senfoni, bir viyolonsel konçertosu, dört konser uvertürünü de eklemek gerekir.

Jean-Paul ve Hoffmann’ın izlerini taşıyan tenkit yazıları, müzik eserleri kadar önemlidir.

Neue Zcitschrift für Musik’te Chopin, Mendelssohn, Berlioz ve derinden etkilendiği Liszt gibi büyük romantiklerin iç dünyalarına girer, eserlerinin çözümünü yapar, değerlerini açıklar.

Meyerbeer hakkındaki yargısı serttir, Wagner’in dramatik sanatının çığır açacak kadar gelişeceğini pek kestiremez Schumann, tenkidini iki kişinin çekişmesi halinde sunar: hayalperest Eusebius ve atılgan Florestan.

Bu ikisinin arasına bir de üçüncü şahıs, yani ölçüyü temsil eden Raro hoca girer.

Sanatçı bu üç kişide, kendi kişiliğinin üç yanını canlandırmak istemiş olabilir.

Bir cevap yazın