Robert Wilhelm Bunsen Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Robert Wilhelm Bunsen Kimdir Alman fizikçisi (Göttingen 1811-Heidelberg 1899).

Robert Wilhelm Bunsen Hayatı

Göttingen’de başladığı öğrenimini Paris, Berlin ve Viyana’da tamamladı.

1836’da Kassel Politeknik enstitüsünde kimya profesörü Robert Wilhelm Bunsenoldu; 1852’de Heidelberg üniversitesine tayin edildi.

İlk çalışmalarını kimya alanında yaptı ve 1840’ta kakodili ayırırken bir gözünü kaybetti.

Bundan sonra elektrokimya alanına yönelen Bunsen, 1843’te nitrik asitle depolarizasyon pilini gerçekleştirdi.

Daha sonra madenleri ayırmak için çalışmalar yaptı: elektroliz yoluyla 1851’de magnezyum klorürden magnezyumu, 1854’te ise yine klorüründen kromu ayırdı.

1855’ten 1863’e kadar Roscoe ile birlikte, ışığın kimyevî etkisi üzerine deneyler yaptı.

1859’da Kirchhoff ile birlikte, tayf çizgilerinin, kimyevî elementlerin ayırdedici nitelikleri olduğunu farkederek, tayf analizinin ilk yöntemlerini buldu.

1860’ta yine Kirchhoff ve Bunsen, tayf çizgilerinin yer değiştirmesi deneyini gerçekleştirip, 1861’de rubidyum ve sezyumu ayırmayı, özelliklerini belirtmeyi başardılar.

Yağ lekeli fotometre, kendi adını taşıyan havalı gaz beki, gazların akış hızını ölçmeye yarayan bir âlet, gazların çözünürlüklerini inceleyen bir cihaz, buzun erimesi olayına dayanan bir kalorimetre (ısıölçer) ve bir su trompu Bunsen’in önemli buluşlarıdır.

Bir cevap yazın