Rocky Dağları | Coğrafya Bilgileri |

Rocky Dağları Hakkında Bilgi, Kuzey Amerika’nın batısında büyük dağ kütlesi.

Dağların çoğu çevre dağlarıdır.

Doğuda 4 000 m’yi aşan tepeleriyle asıl Kayalık Dağlar yükselir.

Bunlar, kıvrımlı dağ sıraları (Wyoming) taşıyan yükselme geçirmiş bir kratogenden oluşmuştur.

Bütün Jura ve Tebeşir devirlerinde hiç erimeyen karlarla kaplı olan dorukların alt kısımları, büyük kozalaklılar ormanlarıyla örtülüdür.

Rocky Dağları Merkez kesimde kuzeyden güneye doğru birbirini takip eden yaylalar veya yüksek ovalar, kısmen volkan akıntılarıyla kaplı kratogen parçalandır; kuzeyde, dar ve az yüksek Columbia yaylası (yaklş. 500 m) bir lav alanıdır; merkezde, kuru ve içakışlı büyük havzanın (1 200 – 1 500 m) en alçak kısımları göllerle (Büyük Tuzlu göl) örtülüdür; güneyde Arizona’nın, New-Mexico ve Colorado’nun yüksek yaylaları yer yer 2 000 m’yi aşar.

Bu yaylalar Büyük Havza’dan Wasatch dağları ile ayrılır; Colorado ırmağıyla kolları burada derin kanyonlar açmıştır.

Batıda yüksekliği 4 000 m’yi aşan sıradağlar uzanır: kuzeyde Cascade dağları; güneyde sierra Nevada; burada yaşlı kütleler örtüleriyle birlikte yükselmiş ve içlerine yeşil kayalıklarla granitli batolitler girmiştir.

Büyük Okyanus’un yağışlı çöküntülerini perdeleyen Cascade ve Nevada sıradağları çok sulaktır, güzel kozalaklı ormanlarıyla ve hiç erimeyen karlarla kaplıdır, karlar sulama için hazne vazifesi görür.

Büyük Okyanus kıyısında Coast Range (Kıyı sıradağları) nispeten az yüksektir (bazen 2 000 m’den az) ve daha yeni gereçlerden oluşmuştur; burada doğu dağlarının yıkıntı ürünleri, Üçüncü zamanın ikinci yarısında kıvrılmıştır.

Klamath dağlarının sağında Cascade sıradağlarına bitişen Coast Range, güneyde faylı sarplıklar dizisiyle Sacramento’dan San Joaquin’e kadar büyük Kaliforniya çöküntüsünü sınırlar.

Kayalık Dağlar’ın çok güzel görünümleri genellikle kuraklığın izlerini taşır; en yüksek sıradağların buzul aşmımıyla şekillenmiş olmasına karşılık, eğintiler çoğunlukla bozkır bitkileri ve çakıl taşlarıyla örtülüdür.

Güney kısımlar gerçek bir çöl görünüşündedir; çıplak sıradağlar; yapı ve iklimin meydana getirdiği sarp yeryüzü şekilleri; tuzlu çöküntüler; kayalık bitkileri (kaktüs, yukka).

Rocky dağları A.B.D.’nin batı ekonomisini geliştirme ihtiyacı, ikinci Dünya savaşından sonra bu kesimde sanayileşmeyi desteklemiştir.

Federal hükümet buralarda milli parklar kurmuştur Özellikle doğa gezintisi, kamp, dağcılık, balıkçılık, avcılık, dağ bisikletçiliği, kayak ve snowboard için popüler bir turizm bölgesidir.

Bir cevap yazın