Roma Tanrısı Satürn

Roma Tanrısı Satürn (Saturnus)Yunanlıların Kronos’u ile bir tutulan eski İtalya ve roma tanrısı. Bağcıların ve köylülerin tanrısıydı.

İtalya’ya (Latium) yerleştiğine ve onun yönetiminde ülkenin altın çağını yaşadığına inanılırdı. Latium krallarının uzak atalarından biri olarak kabul edilmiştir.

Varron’a göre, başkenti Capitolium’un eteklerinde, Roma’nın bulunduğu yerdeydi. Foram’da bir tapınağı vardı.

Bu tapınak Augustus ve Diocletianus devirlerinde yeniden inşa edildi; Aerarium bu yapıda saklanırdı. Günümüzde ancak sekiz büyük sütunu kalmıştır.

Saturnus kültüyle ilgili gösteriler Satumus şenliklerinin dışında çok nadir olduğu halde, Afrika’da bu kült çok tutuluyordu. Bundan dolayı Afrika’da bu konuyla ilgili pek çok anıt yazısı bulunmuştur.

Bu durumun, fenike kaynaklı ve Baal’e yakın mahallî bir tanrının Satumus’a özdeş kılınmasından ileri geldiği sandır.Yunanlıların Kronos’u ile bir tutulan eski İtalya ve roma tanrısı.

Bağcıların ve köylülerin tanrısıydı. İtalya’ya (Latium) yerleştiğine ve onun yönetiminde ülkenin altın çağını yaşadığına inanılırdı. Latium krallarının uzak atalarından biri olarak kabul edilmiştir.

Varron’a göre, başkenti Capitolium’un eteklerinde, Roma’nın bulunduğu yerdeydi. Foram’da bir tapınağı vardı. Bu tapınak Augustus ve Diocletianus devirlerinde yeniden inşa edildi; Aerarium bu yapıda saklanırdı. Günümüzde ancak sekiz büyük sütunu kalmıştır.

Saturnus kültüyle ilgili gösteriler Satumus şenliklerinin dışında çok nadir olduğu halde, Afrika’da bu kült çok tutuluyordu. Bundan dolayı Afrika’da bu konuyla ilgili pek çok anıt yazısı bulunmuştur. Bu durumun, fenike kaynaklı ve Baal’e yakın mahallî bir tanrının Satumus’a özdeş kılınmasından ileri geldiği sandır.

Saturnus ve Rea Devri

Satumus’un evreni yönettiği devir boyunca sürmüş efsane ve masal devri.

İkonografi

Saturnus genellikle, geniş bir pelerine sarınmış, bazen elinde küçük bir orak bulunan çıplak bir ihtiyar olarak temsil edilmiştir. Mevsimler ikonografisinde Kış’r kişileştirir (Versailles parkında Girardon’un eseri olan Saturnus havuzu).

Saturnus Mısraı

Esk. vezin. Romalıların ilk ve tek millî mısra düzeni. (Livius Andronicus’un Scipion’ları [Odysseus tercümesi], Naevius’un Poenicum Bellum’u gibi bazı yazıtlarda kullanıldı. Augustus devrinde terk edildi ve değersiz [incorhptus, horridus] sayıldı. Bundan dolayı, modem yazarlar, sonunda bir anlaşmaya varamadan, uzun süre bu mısra üstünde tartıştılar. Satumus mısraına örnek olarak şu mısra gösterilir: Malum dabunt Metelli Naevio Poetae).

Saturnus Şenlikleri

Esk. Rom. Saturnus onuruna yapılan şenlikler, Roma’da imparatorluk döneminde yaygınlaştı. Domitianus, bu şenliklerin süresini 17 ile 23 aralık arasında 7 gün olarak belirledi. İlk gün Satumus’a bir kurban sunulur ve herkes birbirine iyi şenlikler dilerdi.

Bundan sonraki günlerde karşılıklı armağanlar verilir, piyangolar düzenlenirdi. Şenliklerde talih oyunları çok rağbet görürdü. Ayrıca, bu eğlencelerde, kölelere büyük bir hürlük tanınmıştı; bunlar, azat edilmiş köle başlığı giyer, istedikleri gibi eğlenir ve efendileriyle eşit haklara sahip olurlardı.

Efendiler ise, artık kendilerine ayrıca hizmet edilmediği için, dostlarıyle birlikte şölen masalarında yer alır ve sohbet ederlerdi. Macrobius, Satumales adlı eserinde bu çeşit toplantıları anlatır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir