Romanya Seferleri

Romanya Seferleri Birinci Dünya savaşı

Birinci Dünya savaşında müttefiklere katılmakta uzun süre tereddüt eden Romanya, 1916’da rus ve İtalyan zaferlerine güvenerek merkezi imparatorluklara savaş ilan etti (28 ağustos 1916) ve 600 km’lik bir cephe üzerinden Macaristan’a girdi.

27 Tümenlik romanya ordusunun karşısına batıda Falkenhayn ve güneyde Mackenzen’ın kumandası altında 39 tümen (alman, avusturya, macar, bulgar ve türk birlikleri) çıktı.

Dobruca’dan püskürtülen Rumenler 25 ekim – 5 kasım arası Erdel Alpleri’nin doruklarında direndiler, ama bölgeyi Predeal geçidine kadar boşaltmak zorunda kaldılar.

Rumen ordusu Bükreş’i kaybettikten sonra (aralık), Siret ırmağı gerisine çekildi ve orada general Berthelat başkanlığındaki fransız heyeti tarafından yeniden teşkilatlandırıldı.

Maraşeşti’nin başarısına (temmuz 1917) rağmen Romanya, Almanya ile mütareke imzaladı (mart 1918); bu antlaşmayı Bükreş barışı izledi.

İkinci Dünya savaşı

İkinci Dünya savaşı’nda alman birlikleri Romanya’yı 7 ekim 1940’ta işgal etti. Ağustos 1944’te, Malinovskiy ve Tolbuhin kumandasındaki sovyet orduları, alman ordusunun hızla boşalttığı Romanya’ya girdiler.

Kızılordu, Almanların 22 tümenini yok ettiği Besarabya ve Boğdan’ı işgal ettikten sonra Eflak’a girdi, Ploieşti’yi işgal etti ve 31 ağustosta Bükreş’i aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir