Romatizma Hastalığı

Romatizma Hastalığı Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı

İltihaplı Eklem Hastalıkları

Bu hastalıkların ortak özelliği, enfeksiyonun doğrudan doğruya eklemde değil, sinovyada ve eklem çevresinde bulunması, iltihabın kemik-kıkırdak hastalıklarına yol açması; biyolojk iltihaplanma belirtilerinin fazlalığı hastalığın iltihap önleyici ilaçlarla tedavi edilebilmesidir.

a) Had eklem romatizması veya Bouillaud hastalığı, özellikle genç yaşta görülen ve eklemlerde şişlik meydana getiren bir romatizmadır.

İç organlarda ve daha çok kalpte komplikasyon yapması bakımından tehlikelidir.

Kalp kapakçıklarında görülen hastalıkların başlıca sebepi budur; ama hareket sisteminde arıza yapmaz.

b) Yarı had eklem romatizması Çoğu zaman bir yutak hastalığından, streptokok intanından, kızıldan sonra meydana çıkar; mikroplara karşı kullanılan ilaçlarla çok iyi sonuç alınır.

c) Müzmin eklem romatizması veya ilerleyen müzmin poliartrit veya Charcot romatizması, art arda gelen nöbetlerle ilerleyen, eklemleri (özellikle ellerde) ankiloza uğratan veya yerlerinden oynatan bir poliartrittir.

Hastaların pek çoğu, altın tuzları ve kortizon tedavisi sayesinde sakatlıktan kurtulabilir.

d) Ankiloz yapan omurga romatizması, an-kilozlu spondilartrit de denen bir romatizma hastalığı çeşididir.

e) Sedef hastalığı romatizması, eski sedef hastalarında görülen ve müzmin poliartrite benzeyen bir romatizmadır.

f) Palindromik romatizma, zaman zaman eklemlerde su toplanmasıdır. (Son üç çeşit romatizma hastalığı çok seyrek görülür.)

Romatizma Hastalığı

İntani Eklem Hastalıkları

Hastalık yapıcı mikrobun ekleme doğrudan doğruya etkisiyle (septisemi, bakteriyemi) meydana gelen iltihaplardır.

Gonokoklardan, veremden, frengiden, brucella’lardan ve virüslerden ileri gelebilir.

 Yozlaştırıcı Eklem Hastalıkları veya Artrozlar

Hastalık en çok kemik ve eklemlerdedir.

Kıkırdaklar yıpranır, kemiklerde çıkıntılar meydana gelir, tel ve kiriş bağlar gevşer.

Bunlar kemik-eklem hastalıklarıdır.

Genel iltihap belirtisi yoktur.

Artrozlar özellikle şişmanlarda görülür; hastalık en çok bacaklara yerleşir, buradaki eklemleri eskitir, ihtiyarlatır; ihtiyar kadınlarda yaygın bir artroz şeklinde ortaya çıkabilir.

Lokal veya bölgesel olabilir: taban çökmesi, hallux valgus, parmakları çekiç biçimine sokan ayak artrozu; uyluk kemiği ile dizkapağında lezyonlar yapan diz artrozu; kalça eklemi, omuz eklemi, boyun omur eklemleri (çok zaman sinir köklerinde ağrı nöbetleriyle), parmak eklemleri artrozları (Heberden romatizmaları).

• Metabolizmaya bağlı eklem hastalıkları: damla hastalığı, alkaptonüri.

• Sinirsel eklem hastalıkları: tabos, sirengomiyeli.

• Eklem dışı romatizmalar. Eklem dışı hareket sisteminde (kaslar, kirişler), meydana gelen iltihaplı hastalıklardır.

Bu tip hastalıkların her biri ayrı bir tedavi problemi ortaya çıkarır.

Romatizmada bütün problem ağrıyı gidermek olmadığından tedavi çok güçtür; ama hasta için problemin özü ağrının giderilmesi olduğundan, birçok tedavi usulü arasından önce hastayı rahatlığa kavuşturacak olanlar uygulanır.

Hayvanlarda Eklem Romatizması

Eklem romatizması özellikle sığırda görülür; atta, köpekte, domuzda da rastlanır; sebepleri henüz iyi bilinmemektedir.

Kas romatizması’na atta, köpekte ve sığırda sık rastlanır.

İntani romatizma hastalığı veya yalancı romatizma, bulaşıcı hastalıklar sırasmda veya nekahet devresinde görülen eklem bozukluklarıdır.

En ağırlan taylarda, danalarda görülen intani romatizma veya poliartrittir; bu hastalıklar çok zaman eklem apseleri He beraber ortaya çıkar.

İntani yalancı romatizma genellikle[. süt veren ineklerin arka ayaklarında görülür; bu halde apseye çok az rastlanır.

Romatizmamsı

Romatizmaya benzeyen, romatizmayı andırır.

Patol.Romalizmamsı ağrılar, yerli yersiz beliren, romatizma hastalığı ağrılarına benzeyen ve bazen nevralji durumlarına veya had hastalıklara bağlanan ağrılar.

Romatizmamsı faktör

İlerleyen müzmin poliartritli hastalarda kan plazmasında bulunan protein; elektoforezle meydana çıkarıldığı zaman (0) globülinlerin yakınında bulunduğu görülür.

Bir cevap yazın