Röprodüksiyon Nedir?

Röprodüksiyon Nedir,Röprodüksiyon (fr. reproduction’dan). Çoğaltma.

Aslına sadık kalınarak yapılan taklit.

Bir edebiyat veya sanat eserinin kopyası veya taklidi: Bir tablonun, bir desenin röprodüksiyonu.

Büro. Röprodüksiyon makinesi, Biri okunacak, öbürü delinecek kartlara ayrılmış iki kart besleme deposundan meydana gelen delikli kart makinesi. Röprodüksiyon makinesi’nin iki deposu arasındaki bağlantı, delinmiş kartlar üzerine işlenmiş verileri delinmemiş kartlar üzerine aktarmayı, mevcut fişlerin tamamlanmasını, işaretlerin bir grup delikli kart üzerine seri olarak delinmesini sağlar. Bazı röprodüksiyon makinelerinde, sayaçlar, basla veya otomatik dönüştürme tertibatları v.b. bulunur.

Graf. santl. Röprodüksiyon makinesi, fotogravür atelyelerinde kullanılan fotoğraf makinesi. Bir röprodüksiyon makinesinde, diyaframla birlikte objektifi, ekranları ve bazen, optik görüntünün çevrilmesine yarayan prizmayı veya aynayı taşıyan levha, buzlu camın veya filim şasisinin bulunduğu arka gövdeye bir körükle bağlıdır.

Ark lambaları, akkor lambalar veya deşarj tüpleriyle aydınlatılan orijinal resim, ön gövdedeki model taşıyıcıya yerleştirilir.

Tramlı fotoğraflar için, arka gövdenin içine bir tram taşıyıcı takılır. Filmlerin üst üste getirilmesi ve tam netlik ayarı, özel şasilerle sağlanır. Yeni makinelerin çalışması tamamıyla otomatiktir.

Kullananın yapacağı tek şey boyut ayarı, büyültme veya küçültme tespitidir.
Röprodüksiyon makinelerinde çeşitli parçaların yerleştirilme şekli çok değişiktir ve en klasiği röprodüksiyon tezgahindaki şekildir.

Bu sistemde model taşıyıcı, objektif ve arka gövde bir tezgah üzerine arka arkaya monte edilir ve çerçeve, titreşimleri önlemek için amortisörler üzerine yerleştirilir.

Şasi forması 1 m X 1 m’yi geçebilen asılı makinelerde bütün parçalar bir putrele tutturulur ve çalışmaları elektrikle sağlanır.

Düşey makineler daha az yer kaplar ve daha hızlı hareket edebilir. Bunlarda levha taşıyıcısı düşey, model taşıyıcı ise yatay olarak yerleşmiştir.

Ayrıca, otomatik olarak açılan bobin filmli makineler de vardır. Yapılan deneyler, röprodüksiyon fotoğrafçılığında elektronik kamera’ların kullanılabileceğini göstermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir