Rotor Nedir,Ne İşe Yarar

Rotor Nedir, Ne İşe Yarar, Denizcilik. 1927’de Flettner’in yapmış olduğu Buckau gemisinde kullanılan döner silindir. (Havanın viskozitesinden yararlanarak kendi çevrelerinde dönen bir hava akımının doğmasına yol açan bu rotorlar yelken ödevini görüyordu.

Çünkü, yandan gelen ve dönen havaya çarpan rüzgar bir itme gücü sağlıyordu.)

Elektrik.  Elektrik motorlarında ve üreteçlerinde, sabit kısım olan stator’a karşılık makinenin dönen kısmı.

Üreteç veya elektrik motoru olarak çalışan doğru akım makinelerinde ve altematörlerde, bir indükleç, bir de endüvi kısmı vardır.

Genellikle indükleç sabit, endüvi hareketlidir; fakat bazı makinelerde bunun tersi de olabilir.

Döner alanlı motorlarda, ilk bakışta akım alan parçaya «indükleç» demek gerekirse de, aslında buna endüvi demek daha doğru olur. Stator (sabit kısım) ve rotor (döner kısım) adları, bu konuda her türlü karışıklığı önler.

Havcılık. Jiravyonların havada tutunmasını sağlayan döner göbek ve yüzeylerin tümü H Rotor hatve kumandası, helikopterlerde bir dönüş süresi boyunca rotor palalarının hatvesim değiştiren düzenek. (Dönüş sırasında palanın havaya göre bağıl hızı hep aynı değildir.

Yörüngesi üzerinde bulunduğu konuma göre, helikopterin genel yer değiştirme hızını kendi dönüş Hatvenin çevrimsel değişmesi, rotorun iki hızına ekler veya dönüş hızından düşürür, yarısı üzerindeki kaldırma kuvvetlerinin bu olaydan ileri gelen dengesizliğini ortadan kaldırmak amacını güder.) Rotor, kesitleri kanat profili şeklinde olan birçok paladan meydana gelir.

Transmisyon miline sıkı sıkıya bağlı olan rotora rijit denir; eğer bu mille bağlantısı, rotorun her yöne dönmesine imkan veren bir kardan mafsalıyla sağlanmışsa yarı riffit denir.

Rotor, ya transmisyon mili aracılığıyla bir motor tarafından mekanik olarak döndürülür, ya da palaların ucuna yerleştirilmiş tepkili bir düzenekle harekete geçirilir. Rotorun çeşitli yönlere dönmesi jiravyonların yöneltilmesini sağlar.

Bir cevap yazın