Rotterdamsche Bank

Rotterdamsche Bank N. V., 1863’te Rotterdam’da kurulan hollanda mali şirketi. Batavia’da ve Amsterdam’da şubeler açtı (1867). Fakat bu iki müessese de, sırasıyle 1869’da ve 1872’de kapanmak zorunda kaldı. Şirket, önceleri sadece Rotterdam’da faaliyet gösteriyordu.

Ama iki güçlü rakibi olan Amsterdamsche bank ile Nederlandsche Handel Mij’in gelişmesi, Roterdamsche bank’ı toplaşma siyasetine yöneltti.

1911’de Deposito-en-Administratie bank ile kaynaştı ve Rotterdamsche Bankvereeniging adını alarak, Determeyer, Wesling ve Zoon (menkul değerler üstünde işlemler) şirketini satın aldı ve Amsterdam’da bir şube açtı. Aralarında Societe Française de Banque et de Depöts da bulunan daha birçok müesseseyi biraraya topladı; Labouchere şirketini, Oyens ve Co’s bank’ı bünyesine aldı.

İki şirketi sayesinde, Nationale Bankvereeniging ve Zuid Nederlandsche Handelsbank ile nüfuzunu bütün ülkeye yaymak istedi.

1916’da Nationale bank ile, birçok bölgesel ve mahalli müesseseyi massetmiş olan Naionaie Bankvereeniging’i satın aldı. Zuid Nederlandsche, bütün Güney Hollanda’yı, şubeler açarak önemli bir şebekeyle donattı. Rotterdamsche bank da, 1920’den itibaren bu birimlerin yönetimini tek merkezde toplamaya başladı: böylece.

Nationale Bankvereeniging Zuid Nederlandsche’yi massetti; Nationale Bankvereeniging de 1929’da ana şirket bünyesine alındı.

1945’ten sonra hollanda ekonomisinin tekrar toparlanmasında önemli payı olan Rotterdamsche bank, bugün ülkedeki mali kuruluşların başında gelmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir