Rouen – Fransa

Rouen – Fransa Fransa’da Seine-Maritime idare bölgesinin merkezi, Sen’in bir menderesinin içbükey kıyısında, Paris’e 123 km uzaklıkta.

Coğrafya. Rouen deniz ulaşımından ırmak ulaşımına geçildiği yerde, sefere elverişli büyük suyollarının, büyük karayollarının ve demiryollarının kavşağında kurulmuştur.

Düzenli seferlerle Kuzeybatı Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika’ya bağlıdır. Sen, kollan ve kanalları, Rouen’ı Fransa’nın kuzeyindeki ve Belçika’daki maden kömürü yataklarına, Paris bölgesine, doğuya ve Merkez’e bağlar.

Sen üzerinde aşağı kesime doğru uzun süre son köprü olan ve büyük bir kuzey-güney dolaşım ekseninin kurulmasına yol açan köprü de Rouen’dadır; kuzey-güney eksenine sonradan, bir doğu-batı ekseni (Le Havre-Paris) ve birçok başka bağlantı eklenmiştir.

Rouen’in ticari önemi çok eskidir; anglonormand monarşisinin yerleşmesiyle birlikte Büyük Britanya yönündeki trafik, kesinlikle Rouen’a yöneldi ve kısa süre sonra Rouen ticareti Baltık denizine ve Akdeniz’e kadar yayıldı. XVI. yy.da Rouen’lı tacirler, Afrika ve Amerika’daki büyük keşiflere katıldılar; Antiller’de ilk şeker rafinerilerini kurdular.

Bu, şehir için XVIII. yy. ortasına kadar süren büyük bir refah dönemi oldu. 1750’den sonra çeşitli etkilerle gerileme başladı: bitmek bilmeyen savaşlar; halicin kumla dolması; gemilerde su kesiminin artması; Havre’ın rekabeti.

Ticaretin yerini sanayi almaya başladı. Buhran ancak XIX. yy. ortasındaki büyük inşaatların tamamlanmasıyla atlatılabildi.

İkinci Dünya savaşının sebep olduğu zararlar çok büyüktü ve kurtuluştan sonra, liman tesislerini yeniden inşa etmek zorunda kalındı. İthalatta maden kömürü, akaryakıtlar, kağıt hamuru, fosfatlar, piritler, metaller, maden filizleri, şarap, tahıllar, un ve şeker ağır basar; başlıca ihracat maddeleri petrol ürünleri, metalürji, maden filizi kalıntıları, makine, gübre, çimento, kağıt ve dokuma sanayii ürünleridir. İthal edilen hammaddelerin büyük kısmı. Aşağı Sen, Paris bölgesi ve Rouen’da işlenir.

Gerçekten Rouen çok önemli bir sanayi merkezidir: metalürji (dökümevi, kazancılık, makine yapımı, somun yapımı, tenekecilik, tersaneler), kimya ve ecza sanayii, dokuma sanayii (pamuk iplikçiliği ve dokumacılığı, konfeksiyon, gemi yapımı), kağıtçıhk, besin sanayii (reçel, şekerleme fabrikaları), deri işçiliği (sepicilik, ayakkabı yapımı) v.b. Rouen’ın iktisadi etkisi şehrin dışına, büyük banliyödeki sanayi merkezlerine Sen vadileri ve Caux kolları) kadar ve birçok norman köyünün bölge merkezinden beslendiği Normandiya kırlarına kadar Uzanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir