Rübab-ı Şikeste

Rübab-ı Şikeste (Kırık Saz), Tevfik Fikret’in şiir kitabı (1896).

Rübab ı Şikeste Özellikleri

Dört bölümdür: Rübabı Şikeste, avengi Şühur (Aylar Dizisi), avengi Tesavir (Tasvirler Dizisi) ve Eski Şeyler.

Kitap, Tevfik Fikret’in şiirinin gelişmesinde hüzün ve kötümserlik dönemine aittir. İlk bölümündeki şiirler, kaynağını kişisel acılardan ve sosyal endişelerden alan kötümser bir dünya görüşünü yansıtır.

Rübabı Şikeste’ye hakim olan kötümserlik, şairin geçirdiği psikolojik sarsıntının acılarını dile getirdiği ölçüde içten, sosyal endişeleri işlediği ölçüde de yapmacıklıdır.

Bu bölümdeki bazı şiirlerde (Sarhoş, Hasta Çocuk, Balıkçılar) beliren sosyal problemler, özellikle, François Coppee ve Sully Prudhomme gibi fransız şairlerinin büyük ölçüde etkisini taşır.

Rübabı Şikeste’deki şiirlerin bir kısmında bu sanatçıların düşünce, duygu, hayal, kelime ve hatta mısra yapılarının değiştirilmeden aktarıldığı görülür. Sosyal gerçeklerin Tevfik Fikret’in şiirinde bilinçli olarak yansıması çok daha sonradır

. Nitekim Fikret’i toplumcu bir şair olarak gösteren ilk şiiri Sis, Rübabı Şikeste’nin ilk baskısından 3 yıl sonra, 1899’da yayımlandı. Tabiata dönük şiirlerindeyse, Fikret bir manzara tasvircisi hüviyetindedir. avengi .Şühur da tabiat, tablolar dizisi halinde şiire girer.

Bu bölümdeki şiirler marttan başlayarak şubata kadar on iki ayın tabiat görüntüleri veya şairde bıraktığı izlenimleri, yapmacıklı bir duyarlıkla dile getirir. avengi Şühur’u yazma düşüncesini Tevfik Fikret, yine François Coppee’nin, Les Mois (Aylar) adlı şiirinden aldı.

Avengi, Tesavir, şairin Fuzuli, Nef’i, Nedim, Recaizade Ekrem, Cenab ve Abdülhak Hamid için yazdığı altı manzum portreden meydana gelir.

Eski Şeyler ise Fikret’in divan şiiri ile Hamid ve Recaizade’nin etkisi altında yazdığı ilk gençlik şiirlerinden bazılarını kapsar. Rübabı Şikeste’de 153 şiir vardır. Kitabın daha sonraki baskıları, Tevfik Fikret’in yeni şiirleri de eklenerek genişletildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir