Rudolf Steiner Kimdir,Hayatı

Rudolf Steiner Kimdir,Avusturyalı filozof ve pedagog (Kraljevic 1861-Durnach, Basel yakınlan 1925).

Rudolf Steiner Hayatı

Weimai’da Goethe’nin bütün eserlerinin baskısında çalıştı (1889-1896) ve Philosophie der Freiheit’ı Rudolf Steiner(Hürriyet Felsefesi) [1894] yazdı; 1897’de Berlin’e yerleşti ve orada 1900’e kadar Magasin für Literatur’u (Edebiyat Dergisi) yayımladı.

1902-1903 Arasında, kendi doktrini olan antropozofiyi, Theosophie (Teozofi) [1904] vc Das Geheimwissenschaft (Gizli Bilim) [1909] adlı eserlerinde açıkladı.

1913’te, teozoflardan ayrıldı ve Antropozofi derneğini kurdu. İsviçre’de Dornach’a yerleşti, orada Goetheanum tiyatrosunu açtı. Bu tiyatroda Faust’u temsil ettirdi ve tiyatro dersleri verdi.

Ayrıca pedagog olarak Stuttgart’ta Waldorf okulunu kurdu ve bu okulun yeni metotları birçok yabancı öğretim kurumunda uygulandı.

1921’de onun öncülüğüyle, Arlesheim’da bir klinik ve tedavi enstitüsü açıldı, burada uyum ve tedavi pedagojisi uygulandı.

Bu eğitim ve sanat çalışmaları, antropozofiyi geleneksel gizli bilimlerden ayıran derin farkı ortaya koyar.

Steiner’e göre, bilimsel metodun tabiatüstü bir dünya görüşüyle bağdaşamayacak bir yanı yoktur.

İnsanda akıl ve ruh yeteneklerinin geliştirilmesiyle duyularüstü gerçek ile ilişki kuracak, kötülüğün ve günahın yavaş yavaş ortadan kalkmasına imkan sağlayacak bir «manevi bilim»e ulaşılabilecektir.

Steiner’in çalışmaları birçok ülkede, engelli çocuklar için okulların, bilim araştırma merkezlerinin ve sanat okullarının kurulmasına yönelik girişimlere temel oluşturmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir