Rüfeka Nedir

Rüfeka Nedir Esk. Refikler, arkadaşlar, dostlar: İstanbul’dan Rauf Bey ve sair rüfekanın verdiği malumatı bervech-i ati arzediyorum (Atatürk).

Gerek Sa’d ve gerek yanında bulunan rüfekası müteessir olarak Müsenna’ya pek ziyade acıdılar (Cevdet Paşa).

Bir cevap yazın