Ruh Göçü Nedir,Ne Demek

Ruh Göçü Nedir,Ne Demek,Ruhun, bir varlıktan ötekine geçmesi.

Ruhun birbiri ardı sıra çeşitli bedenleri canlandırabileceğini öne süren öğreti. Esk. Tenasüh.

Felsefe

Ölüler Kitabı’nda görüldüğü gibi, Mısırlılar ruhgöçü’nü ölenin birtakım hayvanlara, özellikle kuşlar ve yılanlara dönüşmesi olarak düşünüyorlardı.

Mısırlıların Öğretisini Yunanistan’a aktaran Pythagoras’tır.

Eflatun, Phaidon adlı diyalogunda, ruhların göç etmesi fikrini, karşıtlar kanununa (bu kanun gereğince, ölüm hayattan geldiğine göre hayatın da ölümden doğması gerekir) ve hatırlama teorisine (öğrenmek, hatırlamaktır.

Daha önceki bir hayatta bilinmiş olanı yeniden akla getirmektir) dayanarak savundu.

Yunan felsefesinin son çağlarında, Pythagoras öğretilerinin yeniden yaygınlaşması, ruhgöçü teorisine metafizik ve evrensel bir özellik kazandırdı.

Modem düşünürler arasında Fourier ve daha sonra Jean Reynaud ile Pierre Leroux, ruhun ölümsüz olduğunu ve dünyaların sayısız çokluğunda faaliyet gösterdiğini ileri sürdüler.

Hindistan’da «ruhların beden değiştirmesi» denilen şey, ruh göçünden çok bir samsara’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir