Ruhul Kudüs Nedir,Kimdir | Ansiklopedik Bilgi |

Ruhul kudüs nedir,Ruhul kudüs meleği,Ruhul kudüs anlamı ne,Ruhul kudüs kimdir,Ruhul kudüs ne demek,Ruhul Kudüs Nedir,İslam dininde Cebrail’e verilen bir ad.

Ruhul Kudüs Kimdir

Hıristiyan inancına göre Kutsal üçlünün (teslis) baba ve oğuldan türeyen üçüncü kişisi.

İslam inanışına göre Tanrı tarafından gönderilen Cebrail, Meryem’in giydiği kaftanın yenine üfledi ve Meryem, İsa’ya gebe kaldı.

Tanrı, birçok buyruğunu Ruhülkudüs aracılığıyla peygamberlere bildirir.

Cebrail, Tanrı’ya en yakın melek olduğu için bu adı aldı.

Mutasavvıf şairler kendilerine Ruhülkudüs ile ilham geldiğini ileri sürerler, inşanı da, Tanrı’ya yakınlığı dolayısıyla, Ruhülkudüs sayarlar, bazı mutasavvıflara göre insan, Tanrı’ya Cebrail’den daha yakın olduğu için Ruhülkudüs’iin de ruhu sayılır.

Yeni Ahit’te, Ruhülkudüs hakkında açık ifadeler kullanılmıştır: «teselli eden ruh, hakikat ruhu, babanın ruhu» gibi.

Hıristiyan düşüncesi, Ruhülkudüs’ü baba ve oğul ile aynı cevhere sahip bir tanrısal kişi olarak kavrar.

Bu kişi, İsa’nın ve havarilerin hayatına, ilkçağ kilisesinin tarihine Tanrı olarak etkide bulunur, inayetleri dağıtır ve hıristiyanları azizliğe eriştirir.

Ruhtilkudüse inanmak, katolik teslis inancının temelidir.

İstisna olarak insan şeklinde temsil edilen Ruhülkudüs, Bakire Meryem’e edilen «tebşir» veya İsa’nın vaftizi olaylarının temsilinde beyaz güvercin, Başkalaşım olayında ışık saçan bir bulut, Hamsin olayında ateşten diller şeklinde temsil edilir.

Ruhülkudüs’ün yedi nimeti ise güvercinler veya lambalar olarak şekillendirilir (Saint-Denis, Chartres, Man kiliseleri vitrayları,XIII. yy.).

Bir cevap yazın