Rükneddin Süleyman Şah Kimdir,Dönemi

Rükneddin Süleyman Şah Kimdir,Anadolu selçuklu sultanı Kılıç Aslan Il’nin oğlu (öl. 1204).

Rükneddin Süleyman Şah Dönemi

Kılıç Arslan II, ölümünden önce memleketini 11 oğlu arasında böldüğü zaman Süleyman Şah’a da Tokat ve havalisi verildi.

Babasının sağlığında diğer kardeşleriyle saltanat mücadelesine başladı.

Yine bu devrede Üçüncü Haçlı seferi dolayısıyla Anadolu’dan geçen alman imparatoru Kızılsakal Friedrich ile mücadele etti.

Sultan Kılıç Arslan’ın ölümü üzerine (1192) başlayan taht kavgalarına katılmayan Süleyman Şah Bizans’a karşı akınlar yaptı ve Samsun’u aldı.

Rükneddin Ssüleyman şah,Kardeşi Melikşah ölünce o da saltanat mücadelesine katıldı.

Diğer kardeşlerini yendikten sonra Konya’da bulunan Keyhüsrev üstüne yürüdü ve şehri kuşattı (1196).

Uzun bir kuşatmadan sonra Konya, Süleyman Şah’ın eline geçti. Kendisi de Anadolu selçuklu sultanı oldu ve babasının ölümüyle bozulan birliği tekrar kurdu.

Babasının ölümünden faydalanarak ermeni Levon II’nin ele geçirdiği Ereğli’yi gen aldı ve Ermenileri Torosların ötesine attı (1199).

1201’de Malatya’yı ele geçirerek sınırlannı Fırat boylarına kadar genişletti. Sonra da Elbistan, Erzincan ve Divriği’yi ele geçirdi.

Kraliçe Tamara’nın idaresinde batıya, Türklerin hakim oldukları bölgelere doğru genişleyen Gürcüler Erzurum’u kuşattılar, Kars’ı ele geçirdiler.

Rükneddin Süleyman Şah 1201’de Erzurum’u..geri aldı ertesi yıl Gürcüler üstüne yürüdü.

Selçuklu ordusu Sarıkamış yakınlarında dinlenirken Gürcülerin baskınına uğrayarak yenildi.

Süleyman Şahın ordugahı Gürcülerin eline geçti. Süleyman Şah İkinci Gürcistan seferine çıkmadan önce kardeşi Mesud’un elinde bulunan Ankara’yı almak istedi.

Ankara kuşatıldı. Mesud kardeşi ile anlaşarak Ankara’yı ona teslim etti (1204).

Ankara’nın alınmasından beş gün sonra da Süleyman Şah bir bağırsak hastalığı sonucu öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir