Rükün Nedir

Rükün Nedir Bir şeye istekle yönelme, eğilim gösterme.

Rükunet: Esk. Ağırbaşlılık, vakarlı olma.

Bir şeyin en kuvvetli ve sağlam tarafı.

Temel direk, sütun.

Bir topluluğun en önemli kişilerinden her biri: Muhacirin-i Ku-reyş’in, kibar-ı Ashabın / Şeriatin koca bir rüknü: İbn Hattab’ın (M. a. Ersoy).

Huk. Esk. İslam hukukunda sözleşmenin kurulmuş sayılması için bulunması gerekli olan esaslı şartlar. (Mesela, tarafların rızası, ehliyet.)

Bir cevap yazın