Rum ve n-Nasara | Tarih Bilgileri |

Rum ve n-Nasara (Musevî, Anadolu ve Yunan Tarihleri Üstüne Bilgiler), Kâtip Çelebi’nin (1609-1658) eseri.

Avrupa ülkelerine dair bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

Kâtip Çelebi 1654’te yazmaya başladığı bu küçük eserini iki bölüme ayırmış, birinci bölümde avrupalıların dinlerini, ikinci bölümde de avrupa ülkelerinin hükümdarlarını, idare şekillerini ve yaşayışlarını incelemiştir.

Bir cevap yazın