Rumeli

Rumeli Hakkında Kısa Bilgi,Osmanlı imparatorluğunun Avrupa’daki topraklarına verilen ad.

Rumeli Tarihi

Rumeli’nin alanı, fetihlerle genişlemiş, XVII. yy. sonlarından beri de, sınırların gerilemesiyle birlikte daralmıştır.

Bizans (Doğu Roma) imparatorluğu topraklarına verilmiş olan Diyarırum (Romania) adından türeyen bu ad önceleri devletin Anadolu topraklarını da kapsar.

Osmanlıların Avrupa’ya geçmeleri üzerine,Asya’daki topraklar Anadolu adını aldı; Avrupa’daki topraklar için Rumeli adı kullanıldı.

Bu iki ad, Osmanlı devletinin biri Asya’da, öteki Avrupa’daki toprakları üzerinde kurulan iki büyük eyaletine (Rumeli ve Anadolu beylerbeyliği) verilerek İdari bir anlam kazandı.

XIV. yy. sonlarında başlamak üzere, XVI. yy.a kadar devletin Avrupa’da işgal ettiği bütün topraklar Rumeli beylerbeyliği sınırları içine alınarak sancaklara bölündü, ancak devlet sınırları Balkan yarımadasından dışarıya taştıktan sonra Rumeli eyaleti dışında başka eyaletler (Bosna, Budin, Tamışvar, özi) kurulmaya başladı.

XIX. yy.ın ortalarına kadar Rumeli adı verilen alan, bu yüzyılda Balkan yarımadası adını alan toparkları kapsıyordu.

XIX. yy.ın ortalarında eski büyük eyaletin yerinde daha küçük alanlı vilayetler kurulduktan sonra Rumeli adı, İdari anlamını kaybetti.

Bu ad, Osmanlı devletinin Avrupa’daki topraklarının tümü için bazen Rumelii Şahane biçiminde memleket adı olarak kullanıldı.

Bugün dar anlamıyla Rumeli adı, İstanbul boğazının doğusundaki Asya kıyısına verilen Anadolu adına karşılık batıdaki kıyılara verilmekte ve yer adları olarak da kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın