Rumkale – Gaziantep,Tarihi

Rumkale Gaziantep yaylasının Fırat vadisine hakim sarp bir yamacı üzerinde kurulmuş kale ve şehir kalıntısı.

Rumkale Tarihi

Bugün Gaziantep ilinin Yavuzeli ilçesi sınırlan içinde yer alır.

Osmanlı devletinin son yıllarına kadar merkezi Halfeti kasabası (Urfa ili) olan kazaya da Rumkale adı veriliyordu.

Kalenin kurulmuş olduğu yer, Fırat ırmağına karışan Merzümen çayı ve Fırat ırmağıyla çevresinden ayrılır.

Buranın Asur hükümdarı Salmanassar III tarafından ele geçirilen (M.ö. 855) Şitamrat şehri olduğu sanılıyor.

Ortaçağda Urima adını taşıyan ve Ermenilerin Hromklay, Süryanilerin Kala Rhomata diye adlandırdıktan kalede bir süre ermeni catholicos’ları oturdu ve bu dönemde şehirde büyük kilise ve manastırlar yapıldı.

XIII. yy. sonlarında Mısır memluk sultanları tarafından ele geçirilerek Kal’at el-Müslimin adıyla bir sınır kalesi olarak kullanıldı.

Merci Dabık savaşından sonra Osmanlılara geçen Rumkale, Halep eyaletinin Birecik sancağına, bir kaza merkezi olarak bağlandı.

XIX. yy. ortalarından itibaren önemini kaybetti.

Bir cevap yazın