Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa

Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa Türk devlet adamı (öl. Şumnu 1791). Rusçuk ayanı Çelebi Süleyman Ağanın oğlu. Babasının ölümünden sonra kapıcıbaşı rütbesini aldı ve Rusçuk ayanlığına getirildi.

1768 -1774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında vezirlik rütbesiyle Rusçuk seraskeri oldu. Küçük Kaynarca antlaşmasından sonra özi muhafızlığına getirildi; fakat bu göreve gitmediğinden Gümülcine, Rusçuk ve Selanik’te oturması emredildi.

1787 – 1792 Osmanlı – Rus-Avusturya savaşları başlayınca affedilerek, önce Misivri, bir süre sonra da Vidin ve Rahova muhafızı oldu. Serdarı ekrem ve sadrazam Gazi Haşan Paşa öldüğü zaman, ordu kumandanları tarafından serdarıekrem kaymakamlığına getirildi.

Selim III sadrazamlığa getirecek bir devlet adamı bulamayınca, şeyhülislâmın tavsiyesiyle Rumeli’de bulunan vezirlerin adlarını bir kâğıda yazarak, bunlar arasından kurayla sadrazam seçmeyi denedi. Kurada adı çıkan Hasan Paşa sadrazam oldu.

Sadrazamlığının ilk aylarında Yergöğü’ye saldıran AvusturyalIlar yenildi. Fakat Rusların Kili, İsmail, Tolçi, İsakçı gibi kaleleri almalarına engel olunamadı. Bu başarısızlıkları üzerine önce sadrazamlıktan azledildi, sonra da öldürüldü.

 

Bir cevap yazın