Ruşen Eşref Ünaydın Kimdir,Hayatı | Gazeteci Biyografileri |

Ruşen Eşref Ünaydın Kimdir,(1892, İstanbul – 1959, İstanbul) Türk gazeteci, siyasetçi.

Ruşen Eşref Ünaydın Hayatı

Galatasaray sultanisini (1900-1911) ve Edebiyat fakültesini bitirdi (1914).

Askeri Baytar Mektebi Âlîsi’nde, Ruşen Eşref ÜnaydınDârülmuallimini Ali’de türkçe ve fransızca öğretmenliği yaptı (1911-1920).

Yazarlık hayatına 1914’te mütercimlikle başladı.

1918’de Yeni Gün muhabiri olarak Kafkasya’ya, Tasviri Efkâr muhabiri olarak Sivas’a gitti (1919-1920).

Dergi ve gazetelerde mülakat (konuşma) ve gezi türünde yazıları yayımlandı.

1920’de Anadolu hükümetinin çağrısı üzerine İnebolu yoluyla Ankara’ya gitti; Milli Mücadeleye katıldı.

Buhara elçiliği başkâtibi oldu (1922). Lozan konferansında matbuat müşavirliği yaptı.

İkinci Büyük Millet meclisine Afyonkarahisar mebusu seçildi (1923).

Riyaseticumhur Umumi kâtipliğinde (1933), Tiran (1934), Atina (1934), Budapeşte elçiliğinde (1939) ve Roma (1943), Londra (1944) ve Atina (1945) büyükelçiliğinde bulundu.

1952’de emekliye ayrıldı.

Serveti Fünun. Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu ve Yeni Mecmua’ da yayımladığı mülâkat, mensur şiir ve hatıra türünde yazılarıyla tanındı.

Mustafa Kemal Paşayı türk basınında ilk defa Ruşen Eşref tanıttı.

Ruşen Eşref Ünaydın Eserleri

Diyorlar ki (1918); Geçmiş Günler (1923); Damla Damla (mensur şiirler, 1929); Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat (1930); Boğaziçi Yakından (tasvirler, 1938); Atatürk’ün Hastalığı (mülâkat, 1959).

Bir cevap yazın