Ruşeniye Tarikatı

Ruşeniye Tarikatı (kurucusu Dede Ömer Ruşeni’nin adından ar. Ruşeniyye). Tasav. Halveti tarikatının kollarından biri.

Ruşeniye tarikatı XIV. yy. sonlarında halveti tarikatı büyüklerinden Dede Ömer Ruşeni tarafından kuruldu. Halvetiliğin bütün kural ve ilkelerini benimseyen Ruşeniyeye göre ibadetin esası «zikir»dir. İnsan, yalnız zikir ve ibadetle hakikate ulaşır.

Zikrin amacı gönlü, geçici dünya heveslerinden kurtarmak, Tanrı nuruyla aydınlatmaktır. insanın olgunlaşması (kemale ulaşması), Tanrı’yı konu edinen bilgiyle (irfan) olur. Bütün ruşeniler Sünni mezhebindendir.

Namaz, oruç, hac, zekat ve kurban (durum elverişli olduğu sürece) kaçınılmaz birer dini görevdir. Ruşeniye kolunun kurucusu, şair ve bilgin bir mutasavvıf olduğundan, onun izinden yürüyenler ilme büyük önem verirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir