Rüştiye,Osmanlıda Rüştiye Mektepleri

Osmanlıda rüştiyeler ne zaman açıldı,Osmanlıda rüştiyeler,Osmanlı da rüştiye nedir,Osmanlıda rüştiye ne demek,Rüştiye Mektebi Nedir,Esk. Ortaokul derecesindeki eğitim kurumu: Yarım saat sonra B… vilayetinin merkez rüştiyesinde açık bulunan bir Coğrafya ve Resim muallimliğine tayin edilmiş bulunuyordum (R. N. Güntekin).
Rüştiyeyi bitirene kadar bir daha sınıfta kalmadım (A.H. Tanpınar).

Arkadan haki esvaptı, ikişer olmuş rüştiye çocukları bağrışarak kaynaşıyorlardı (Ömer Seyfeddin).

Osmanlıda Rüştiye Mektepleri

Rüştiye Sübyan okullarındaki eğitimin yetersiz görülmesi üzerine eğitim işlerini yöneten Meclisi Vala, yeni ve sübyan okullarından bir üst derecede okulların açılmasına karar verdi, önce bu eğitim kurumlarına «ikinci sınıf» adı verilmesi düşünüldü.

Ancak, Mahmud II çocukların bu okulu bitirdikleri zaman rüşte ermiş olacakları gerekçesiyle, yeni okullara rüştiye adının verilmesini istedi.

İlk rüştiye İstanbul’da açıldı (1858).

Bu okullarda arapça gramer eğitimine emsile ile başlanırdı.

Sarf (gramer) için Bina, Maksud, izzi ve ilerleyenlere Nuhbe ile Birgivi risalesi okutulurdu.

Nahiv (sentaks), Tuhfe-i Vehbi’den öğretilirdi.

Türkçe derslerinde inşa (doğru ve güzel yazma), hat (yazı), lügat Ye ahlak dersleri verilirdi.

Okul olarak padişahlar tarafından yapılan büyük binalar kullanılırdı.

Askeri ve mülki (sivil) iki çeşit rüştiye vardı.

Değişik zamanlarda bu okullara batı eğitim sistemine uygun ders programları koyma denemeleri yapıldı.

Kemal Efendi, Mekatibi Umumiye nezaretinde görevlendirildiği zaman (1848) okullarda okutulan derslere hesap (matematik) ve coğrafya dersleri de eklendi.

Sonraları pozitif bilim derslerine daha geniş yer verildi. 1859’da ilk kız rüştiyesi açıldı.

Kız ve erkek ortaokullarına 1923’e kadar rüştiye denildi.

Bir cevap yazın