Ruz Nedir,Ne Demek

Ruz Nedir,Ruz Ne Demek,(fars. rüz). Esk. Gündüz, gün.

Ruz ü şeb gündüz ve gece,

Ruz-be-ruz (veya ruz-efruz), günden güne.

Ruz-efzun ömrü uzun olan. Ömrü uzatan.

Ruz-i merre (veya ruz-merre). Bk. RUZMERRE.

Ruzi Hızır

Hıdrellez günü. (Ruzi hızır, miladi yılın kabulünden önce, rumi yılın nisan ayının yirmi üçüncü günüydü. Miladi yıla göre mayıs ayının altıncı gününe rastlar. Vadeler ve taksitler, «hıdrellezden kasım ayına», «kasım ayından hıdrelleze kadar» şeklinde belirlenirdi.)

Ruzi Kasım

Osmanlı devletinde miladi yıla göre kasım ayının on dokuzuna rastlayan gün. (Belirli vergi ve resimler dışındaki masraflar için ruzi kasımda halka vergi dağıtımı yapılırdı.)

Jeomorfol

Jüra tipli yüzey şekillerinde, tabakaların eğimine paralel olarak inen suların dağ yamacmda oyduğu sel kabul havzası. (Dağlar genellikle, su geçirimli kireçtaşı tabakalarından meydana geldiğinden, nemli ılıman bölgelerde nızlara pek ender, akışın daha şiddetli olduğu kurak iklimlerde ise sık rastlanır.

Ama, eskiden olduğu gibi, gerileyici aşınma ile meydana gelen kombların oluşumunu ruzlara bağlamak asla mümkün değildir.)

Bir cevap yazın