Ruzname Nedir?

Ruzname Nedir,(fars. rüz, gün ve name, mektup’dan rüz-name). Esk. Günlük olayların yazıldığı defter.

Günlük gazete.

Günlük masrafların yazıldığı defter, yevmiye defteri.

Takvim.

Osmanlı teşkilatında hazineye girip çıkan para ve eşyanın günü gününe kaydedildiği defter. (Buna yevmiye defteri veya müsvedde defteri de denir.)

Ruzname Kalemi

«Hazinei amire dairesi» adı da verilen bu kalem, mukataat, mevkufat ve cizyeden hasıl olan geliri her gün kaydetmekle görevliydi. (Kalem müdürlerine birinci rüznameci [ruznamçei evvel] ve ikinci rüznameci [ruznamçei sani] denilirdi.)

Osmanlı askeri teşkilatında sefer sırasında geçen olayların günü gününe kaydedildiği defter. (Genellikle resmi bir görevli tarafından tutulan ruznameler olayları açıklaması bakımından büyük önem taşırdı. En önemli ruzname, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni’nin seferlerine katılarak olayları günü gününe tutan Haydar Çelebinin Ruznamesi’dir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir