Şaban-i Veli Kimdir,Hayatı

Şaban-i Veli Kimdir,İlköğrenimini Kastamonu’da yaptıktan sonra, İstanbul’a geldi. Burada başladığı medrese öğrenimini yarım bıraktı.

Memleketine dönerken, Bolu’da Halvetiye’nin kollarından Cemaliye tarikatının halifelerinden Hayreddin Tokadî’ye kapılandı.

On iki yıl zikir ve murakabeyle eğitildi. Sonra şeyhi tarafından Kastamonu’ya gönderildi. Kastamonu’da Seyid Yahya Şirvanî’nin halifelerinden Seyid Sünneti Efendinin dergâhında erbain çıkardı.

Bir süre sonra da bu tekkenin şeyhi oldu. Hakkında, halifelerinden Ömer Fuadî tarafından derlenen bir Menakıbname vardır (Kastamonu, 1876).

 

Bir cevap yazın