Şabat Günü Nedir

Şabat Günü Nedir,Musa yasasına göre, Yahudilerin dinlenmek zorunda oldukları haftanın yedinci günü.
Şabbat  günü dinlenmesi On Emir’in hükümlerinden biridir: «Altı gün çalışacaksın [….], ama yedinci gün Tanrına ayrılmış olan dinlenme günüdür» (Göç, XX, 9-10). Şabbat, çalışan insanın kuvvet toplayabilmesi için ve Tanrı’nın Yaratılış’tan sonra bir gün dinlenmesi örnek alınarak konmuştur.

Bu yasak, köle veya bir hür kişilerin çalışmasını önlüyordu: din hukuku bu amaçla, çok kesin bir yasak listesi ortaya koydu.

Yahudi halkı da bu yasaklara titizlikle uydu. Eskiden şabbata uymamak ölümle cezalandırılırdı.

İncil’in bir çok yerinde İsa’nın şabbata uyanlara karşı çıktığı görülür. İsa’nın dirilişinden sonra havariler bu diriliş gününü Tanrı’nın günü (dies dominica, pazar) haline getirerek Musa’nın şabbat’ına has yükümlerin birçoğunu bu güne aktardılar.

Şabbat Yılı

Musevi yasası, her yedi yılda bir yılı tarım çalışmalarını durdurarak kutsallaştırmayı emrediyordu.

Şabbat yılı bir nadas yılıydı; yabani meyveler fakirlerin doğal hakkıydı.

Bu yılda efendi, kölesini azat ederek hediyelerle evine göndermek, alacaklılar da alacaklarını istemeden beklemek zorundaydılar.

Her kırk dokuz yılda bir, «jübile yılı» denilen daha önemli bir şabbat yılı kutlanırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir