Sabiilik Nedir,Ne Demek

,

Sabiilik Nedir,Sabiilik Ne Demek,Sabiilik Hakkında Kısa Bilgi,Sabii mezhebi IX. yy.da El-Cezire’de ortaya çıktı.

Azimun (Şia), Hermes (İdris), Orpheus adlı peygamberleri olduğu söylenir.

Sabiilere göre Tanrı yaratıcıdır, yücedir, hakimdir (bilge), uludur.

Ona ancak ruhla ulaşılabilir.

Ruh bir cevherdir.

Yücedir, temizdir, bütün kötülüklerden, eksiklerden uzaktır.

Ruh tek değildir, çoktur, sayısızdır.

Bir cevher olan ruh, maddeden, maddeyle ilgili niteliklerden sıyrılmıştır.

Evrenin bütününü kaplayan sayısız ruh, tanrı katında insana yardımcı olur, onun suçlarının bağışlanmasını sağlamaya çalışır.

Bu yüzden, insanın kendini temiz tutması, kötülüklerden, ruha yıkım getirecek davranışlardan sakınması gerekir.

Eşyayı yapan, değiştiren, bir durumdan başka bir duruma ‘geçiren ruhlardır.

Ruhlar yedi gezegeni yönetir.

Her gezegen, bir ruhun mabedidir.

Her ruhun bir mabedi, her mabedin bir gökküresi vardır.

Ruh, insanın vücudunda bulunduğu gibi, bu mabedinde de bulunur.

Sabiiler gezegenlere «anne» derler.

Ruhlar, gezegenleri harekete getirerek dünyayı etkileri altına alır.

Cisimlerle karışmalar, kaynaşmalar ruhların etkisiyle gerçekleşir.

Rüzgar, fırtına, deprem gibi bütün yeryüzü olaylarını yöneten de ruhlardır.

Sabiiler Kimdir

El-Cezire ve Harran’da yaşayan iki hıristiyan topluluğun ortak adı (IX.-XII. yy.).

Tarih kaynaklarında X. yy.dan sonra görünmeye başlayan Sabiilerin Mandeiler denen kolu El-Cezire bölgesinde yaşar.

Bunlara Vaftizci Yahya hıristiyanları da denir.

İkinci Sabii topluluğu Harran’da yaşadığı için Harran Sabiileri diye anılır.

Bunlar uzun zaman İslam hakimiyeti altında yaşayan, dinsiz (müşrik) bir topluluk olarak nitelenir.

Kur’an’da, Tanrı tarafından gönderilen kitaplara inanan (kitap ehli) kimseler olarak gösterilen Sabiilerin mandei fırkası olduğu ileri sürülür, öteki topluluk, dinsiz (müşrik) diye bilinir.

Halife Memun (IX. yy. sonlarına doğru) Sabiileri ortadan kaldırmak istedi.

Ancak içlerinden yetişen ünlü bilginlerin aracılığıyla yok olmaktan kurtuldular.

Mısır Fatımileri, XI. yy.da Bağdat’ı ele geçirince Sabiileri dağıttılar.

Bir cevap yazın