Sabır Nedir,Tasavvufta Sabır | Ansiklopedik Bilgi |

Sabır nedir kısaca,Sabır nedir felsefe,Sabır nedir din kültürü,Sabır açıklaması nedir,Sabır Nedir,Acı, yoksuluk, haksızlık gibi üzücü durumlara ses çıkarmadan dayanma, katlanma erdemi:

Nitekim ölüleri yüzüme bile bakmıyor, dirileri yalnız sabır ve kanaat dersi veriyorlardı (A. H. Tanpınar).

Biz, birbirimizin sabrına bakarız da iftihar ederiz (Namık Kemal).

Olacak veya gelecek bir şey için telaş göstermeden, acele etmeden bekleme: Şunu da, aklımızdan hiç çıkarmayalım: Savaş sabır ister (Kemal Tahir).

Sabır taşı, son derece sabırlı olan kimse.

Sabrı taşmak (veya tükenmek), katlanamaz, dayanamaz hale gelmek: Bekir Çavuşun sabrı taştı. İleri doğru yürüdü (Y.K. Karaosmanoğlu). Salih’in artık sabrı tükenmişti. Başından kalpağını çıkarıp yere vurdu (S. Kocagöz). (Hazreti) Eyyub sabrı, Eyyub peygamberin efsaneleşmiş sabrından dolayı, çok sabırlı kimseler için kullanılır.

Sabrı cemil, Tanrı’dan gelen bir acıya tahammül gösterme.

Tasavvufta Sabır 

İnsanın kendini tutması, nefsine hakim olması, Tanrı’nın takdirini beklemesi. (Sabır iki türlüdür: biri, insanın kendi elinde olan işler, yapabileceği şeyler karşısında kendini tutması, beklemesi.

İkincisi, kendi elinde olmayan, Tanrı tarafından takdir edilen olaylar karşısında rıza göstermesidir.

Bazı mutasavvıflara göre sabır, insanın her bakımdan kendi nefsini eğitmesi, dizginlemesi, iradenin yönetimi altına almasıdır.)
Din. İslam dinine göre, bütün olayların yaratıcısı Tanrı’dır.

Tanrı’nın izni dışında bir şey olamaz.

İnsanın, elinde olmayan işler, olaylar karşısında sabır göstermesi, beklemesi, Tanrı’nın takdirine uyması (rıza göstermesi) gerekir.

Tanrı daima sabırlı olanlarla, İlahi takdire uyanlarla beraberdir.

Tanrı’nın takdirine boyun eğerek bekleyen, sabreden her mümin sonunda başarıya ulaşır.

Hz. Muhammed, kendi yolundan gidenlerin sabırlı olmalarını, sabrın insanı birçok yıkım ve üzücü sonuçtan kurtaracağını bildirir.

İslam dininde, Eyyub peygamber, tükenmez sabrıyla bütün insanlara örnek olarak gösterilir.

Kur’an’ın birçok yerinde, Hz. Muhammed’e kendinden önce gelen peygamberler gibi sabırlı olması buyrulur.

Bir cevap yazın